22. ledna 2010

Usnesení přijatá na zasedání Akademického senátu Univerzity Karlovy v Praze dne 22. ledna 2010


 1. AS UK schválil program zasedání ve znění navržené změny.

 2. AS UK schválil zápis ze zasedání AS UK dne 4. prosince 2009.

 3. AS UK vzal na vědomí vystoupení J. M. pana rektora.

 4. AS UK schválil Vlastní hodnotící zprávu UK za období 2004 až 2008.

 5. AS UK nominoval doc. RNDr. Daniela Fryntu do Dozorčí rady GA UK.

 6. AS UK schválil

  • Rigorózní řád FF – čj. 4a/2010

  • Pravidla pro organizaci studia na HTF – čj. 169a/2010.

 7. AS UK vzal na vědomí informace z pracovních komisí.

 8. AS UK podporuje SK RVŠ při jejích aktivitách zaměřených k navázání a prohllubování spolupráce mezi studentskými organizacemi.

  AS UK vyjádřuje podporu vyjádření SK RVŠ ze dne 5. listopadu 2009 k aktivitám České studentské unie.

 9. AS UK vzal na vědomí informace z RVŠ.

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc.

předseda AS UK v PrazeZa správnost:

Mgr. Daniel Feranc, tajemník AS UK
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám