Prof. E. Szemerédi oceněn čestným doktorátem Univerzity Karlovy

Prof. E. Szemerédi oceněn čestným doktorátem Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Prof. E. Szemerédi oceněn čestným doktorátem Univerzity Karlovy15. června 2010Profesor Endre Szemerédi převzal dnes čestný doktorát fyzikálně-matematických věd. Čestný titul Doctor honoris causa předal na základě usnesení vědecké rady UK promotor prof. Jaroslav Nešetřil.


„Szemerédi byl jeden z prvních, který pochopil význam teoretické informatiky a proslavil se v této oblasti. Je pro něj typické, že se soustředil na klíčové oblasti: třídění, složitosti booleovských funkcí, expandery,“ uvedl promotor prof. Jaroslav Nešetřil.


"Úroveň českých studentů je velmi vysoká díky kvalitnímu matematickému vzdělání, " pochválil české studenty profesor Szemerédi, který je dlouhodobým vedoucím výměnného programu „REU International“, v jehož rámci studenti MFF vyjíždí na stáže na přední univerzity USA. Szemerédi udržuje dlouhodobě úzké vztahy s matematicko-fyzikální fakultou a jeho každoroční přednášky zásadním způsobem ovlivňují práci akademických pracovníků a studentů MFF. Szemerédi tak pokračuje v tradici svého učitele Paula Erdöse, který byl rovněž čestným doktorem UK.


"Většinu času dělám v matematice chyby, zvláště když začnu na něčem pracovat. Pak musím začít úplně od začátku a jen málokdy dospěji ke správnému výsledku," uvedl skromně profesor Szemerédi, kterému se dostalo mnoha domácích i mezinárodních poct. Americká matematická společnost mu udělila Cenu Leroy P. Steela a Švédská královská akademie Cenu Rolfa Schocka.


V matematice a teoretické informatice je E. Szemerédi autorem mnoha slavných výsledků. Některé z nich mají povahu základních poznatků a dokonce je možné je vysvětlit na přístupné úrovni. Je to velmi vzácné v abstraktních oborech jako je matematika a teoretická informatika a svědčí to o univerzalitě a hloubce jeho výsledků. Tak například slavná Szemerédiho věta tvrdí, že každá hustá množina celých čísel obsahuje libovolně dlouhou aritmetickou posloupnost. Tento výsledek nejenom řeší starý a známý problém Erdöse a Turána, ale je jedním z úhelných kamenů nejenom teorie čísel, ale celé současné matematiky.


Jiným příkladem je Szemerédiho lemma o regularitě, které v podstatě tvrdí, že každá velká struktura obsahuje velkou část, která má pouze náhodné vlastnosti. Dalším příkladem, tentokrát z teoretické informatiky jsou Szemerédiho práce týkající se optimálních algoritmů pro třídění, což je jeden ze základních problémů práce s daty. Dále jmenujme výsledky z geometrie nebo z pravděpodobnosti (dnes tak populární testování vlastností). Ve všech těchto oblastech mají Szemerédiho práce punc absolutní kvality, univerzálnosti a základní povahy.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek  

Tiskový mluvčí UK                                        

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:                    +420 224 491 248

e-mail:                        pr@cuni.cz
Stručná informace o Univerzitě Karlově


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. UK patří mezi 2 % nejlepších světových univerzit a mezi 100 nejlepších evropských univerzit. Jako jediná z českých vysokých škol se umístila v publikované pětistovce tvz. Šanghajského žebříčku (Academic Ranking of World Universities).Univerzita má přes 7 500 tisíce zaměstnanců, z toho 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje přes 51 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s takřka 660 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 18 000 studentů, v magisterských 25 000 studentů a v doktorských přes 7 000 studentů. Více než 6 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 15 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 190 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám