Končí 54. běh Letní školy slovanských studií

Končí 54. běh Letní školy slovanských studií

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

http://www.cuni.cz

24. srpna 2010

 * * *

Ve čtvrtek 26. srpna 2010 v 15.00 ve Velké aule staroslavného Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) bude za účasti prorektora Univerzity Karlovy prof. RNDr. Petra Volfa, CSc., slavnostně zakončen již 54. běh Letní školy slovanských studií, kterou organizuje Ústav bohemistických studií FF UK. Letošní ročník byl slavnostně zahájen 31. července, celkem se ho účastnilo 178 frekventantů – 145 interních a 33 externích, a to z 38 zemí.

„Velký zájem účastníků nás velice těší. Je příjemné vidět, že ačkoliv je čeština ,jen‘ jazykem malého národa v srdci Evropy, je pro celou řadu lidí z rozmanitých zemí natolik přitažlivá, aby jí věnovali téměř měsíc studia. Věřím, že pro ně Letní škola byla užitečně stráveným časem a že sem příští rok opět zavítají, aby své letos nabité znalosti prohloubili,“ uvedl PhDr. Jiří Hasil, ředitel LŠSS a tajemník Ústavu bohemistických studií.

Kursy byly rozděleny podle úrovně jazykových znalostí posluchačů do čtyř stupňů. Pro začátečníky a mírně pokročilé, kteří se s češtinou teprve seznamují, byla výuka realizována v  angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Středně pokročilí měli možnost zdokonalovat své znalosti v praktických jazykových kursech a kursech konverzace. Pro pokročilé byly kromě klasické jazykové výuky organizovány i speciální seminář českých reálií a tři přednáškové cykly. Dva z nich – jazykovědný a literárněvědný cyklus a kulturně-historický cyklus – probíhaly v českém jazyce. Třetí cyklus, věnovaný české historii, umění a kultuře, byl přednášen v angličtině a němčině. Přednáškové cykly byly koncipovány tak, aby podávaly aktuální obraz o stavu bádání ve společenských vědách v naší zemi.

Mezinárodní slavistické a bohemistické veřejnosti se představili spisovatelé Arnošt Lustig a Ivan Klíma a řada našich vynikajících odborníků, kteří působí na Filozofické fakultě a na dalších fakultách Univerzity Karlovy, ale i v akademických ústavech a dalších kulturních institucích.

Na výuku navazoval bohatý kulturní a společenský program, který byl tvořen koncerty, exkurzemi, výlety a odpoledními vycházkami po Praze. Výlety směřovaly do zajímavých regionů Čech, studenti navštívili mj. Mariánské Lázně, Plzeň, Litoměřice nebo Liberec, připomněli si významná jubilea K. H. Máchy (Litoměřice, Bezděz), K. Čapka (Strž), T. G. Masaryka (Lány) a G. Mahlera (Jihlava). Odpolední program nabídl studentům procházky po zajímavých místech Prahy (Vyšehrad, po stopách Franze Kafky), stejně jako návštěvy muzeí a galerií (Stavovské divadlo, Národní památník na Vítkově či Museum Kampa). Večerní program pak tvořila filmová představení, hudební večery a zábavná výuka českých písní.

Frekventanti budou odjíždět domů s novými poznatky o českém jazyce, české literatuře, kultuře a historii. Naplnilo se i přání, aby se čeština alespoň po jeden měsíc trvání Letní školy stala univerzálním dorozumívacím prostředkem, aby se alespoň pro tento měsíc stala jazykem takříkajíc světovým, jazykem vzájemného přátelství, tolerance a porozumění.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel:  +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou a vývojovou nebo další tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho více než 4 000 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje téměř 53 000 studentů (což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR), kteří studují ve více než 400 akreditovaných studijních programech se 750 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských téměř 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Zásadní důraz klade univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 186 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám