Další ocenění

Výběr dalších zahraničních ocenění

Tato stránka obsahuje příklady dalších zahraničních ocenění, o které se mohou ucházet buď významné vědecké osobnosti nebo studenti českých vysokých škol.


The Harvey Prize Fund

Každoročně udílená cena Technologickým institutem v Izraeli oceňuje objevy ve vědě a technologiích a lidském zdraví.


Balzan Prize

Cena každoročně vyhlašovaná Nadací mezinárodní Balzanovy ceny v Miláně pro vynikající vědecké osobnosti v mezinárodním měřítku. Je udělována ve třech kategoriích:

1. literatura, umění a společenské vědy

2. fyzika, matematika, přírodní vědy a medicína

3. humanitní vědy, mír a soudržnost národů

a nominace jsou přijímány do 15. března každého roku.


Iberoamerická cena

Počínaje rokem 1994 odměňují zástupci diplomatických misí iberoamerických zemí akreditovaných v ČR (Argentina, Brazílie, Kolumbie, Kostarika, Kuba, Chile, Španělsko, Mexiko, Peru, Portugalsko, Uruguay a Venezuela) cenou nesoucí název ”Premio Iberoamericano” nejlepší práce, které předloží studenti českých vysokých škol na témata z oblasti literatury, historie, humanitních a společenských věd. Soutěžní práce jsou psány ve španělštině nebo portugalštině a jejich úroveň hodnotí porota složená ze zástupců diplomatických misí zemí iberoamerické skupiny. Tato soutěž, původně určená studentům UK, se později rozšířila na vysoké školy celé ČR. Tradičně byly ceny nejlepším studentům udělovány odděleně ve dvou kategoriích, přičemž byla hodnocena zvlášť oblast humanitních věd a zvlášť oblast sociálních a ekonomických věd. V roce 1999 byl poprvé použit nový způsob – došlo ke zrušení těchto dvou kategorií, což poskytlo větší prostor pro výběr témat. Zároveň došlo k redukci původních čtyř cen na tři, což umožnilo navýšit hodnotu jednotlivých odměn. V současnosti je první cena honorována částkou 1000,- USD, druhá cena částkou 700,- USD a třetí 500,- USD.


The Raymond and Beverly Sackler International Prizes


The Raymond and Beverly Sackler International Prizes were established through the generosity of Dr. Raymond and Mrs. Beverly Sackler, visionary patrons of the sciences at Tel Aviv University. The Sackler Prizes are intended to promote originality and excellence of research in the field of Biophysics, Chemistry and Physics. They are administered by Tel Aviv University through an advisory committee comprised of the President and Rector of TAU as ex-officio members and others selected ad personam by the President and the Rector.


Mezinárodní Ceny Raymonda a Beverly Sackler, vizionářských patronů věd na univerzitě v Tel Avivu, byly založeny díky jejich štědrosti. Ceny Sackler jsou určeny na podporu originality a excelence výzkumu v oblasti biofyziky, chemie a fyziky. Jsou organizovány univerzitou v Tel Avivu přes poradní výbor, který se skládá z prezidenta a rektora TAU jako ex-officio členů a z dalších členů vybraných osobně prezidentem či rektorem TAU.

Ceny bývají spojeny s finanční odměnou a udělují se osobně v Tel Avivu.


Baillet Latour Health Prize


je belgické ocenění, které se uděluje za výsledky dosažené v biomedicínském výzkumu. Vzniklo za účelem podpoření rozvoje biomedicíny, uznání vědeckých zásluh a podpory kreativního výzkumu laureátů. Současná hodnota ocenění dosahuje výše 250 000 EUR.


Téma pro rok 2019 jsou Kardiovaskulární onemocnění".


Cenu mohou získat vědci bez ohledu na národnost, kteří předtím nezískali pro osobní užití obdobné nebo vyšší ocenění. Případně může být cena sdílena dvěma vědci, kteří spolu dlouhodobě spolupracovali. Kandidáti nemohou nominovat sami sebe, ale musí být nominováni osobou s příslušnou kvalifikací.


Uzávěrka nominací je do 30. září 2018. Laureáti budou vybráni mezinárodní porotou v únoru 2019.The Holberg Prize


Holbergova cena se uděluje každoročně vědeckému pracovníkovi, který významně přispěl k výzkumu v oblasti umění a humanitních věd, společenských věd, práva nebo teologie, buď v rámci jednoho z těchto oborů nebo prostřednictvím interdisciplinární práce.


Cenu Holberg založil norský parlament 1. července 2003 a poprvé v roce 2004 získal cenu. Cílem této ceny je zvýšit povědomí o hodnotě akademického stipendia v oblasti umění, humanitních věd, společenských věd, práva a teologie . Cena je 4,5 milionu norských korun (přibližně 495 000 EUR nebo 525 000 USD). Cena je pojmenována po dánsko-norském spisovateli Ludvigu Holbergovi, který vynikal ve všech vědách, na které se cena vztahuje.


Učenci, kteří zastávají pozici na univerzitách a jiných výzkumných institucích, včetně akademií, mají právo nominovat kandidáty na cenu Holberga a cenu Nilsa Klima. Uzávěrka nominace je 15. června každého roku. Holbergská rada uděluje cenu na doporučení Holbergova výboru. Výbor shromažďuje hodnocení týkající se kandidátů na zkrácené listiny od mezinárodně uznávaných odborníků předtím, než předloží své doporučení správní radě.


Holbergova cena je vyhlášena v březnu a ceremonie o udělení ceny Holberg se koná každoročně v červnu v Bergenu v Norsku.Poslední změna: 25. listopad 2019 13:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor pro vědu a výzkum
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám