Právnická fakulta

Common Law Society

Občanské sdružení Common Law Society (CLS) působící na Právnické fakultě UK umožňuje setkávání studentů, absolventů i pedagogů a "lidí z praxe". Organizuje akademické i vzdělávací projekty, např. Týden právních profesí, kde se posluchačům představují zástupci jednotlivých povolání, která vykonávají lidé s právním vzděláním. CLS pořádá pro členy zajímavé společenské akce i např. jazykové kurzy.


Na webu CLS jsou zveřejněny dotazníky pro studenty a absolventy právnických fakult mapující jejich spokojenost se studiem.


O členství mohou požádat i nečlenové akademické obce PF UK. Více informací.


Common Law Society

Právnická fakulta UK

Nám. Curieových 7

116 40 Praha 1

Česká republika

Kancelář č. 224 – nebojte se zaťukat!

Telefon .: +420 221 005 501

Mobil: +420 777 711 521

Email:

Internet: http://www.society.cz/


Evropské sdružení studentů práva

Evropské sdružení studentů práva (ELSA) je mezinárodní, nezávislá, nepolitická, nezisková organizace tvořená studenty práv a mladými právníky, kteří mají zájem o akademický i osobní růst. Spolek nabízí studentům práv příležitost a prostor pro zlepšení jejich dovedností, pro setkávání se studenty a odborníky v oblasti práva po celé Evropě a podporuje znalost vnitřních právních řádů členských zemí, práva Evropské unie, mezinárodního a srovnávacího práva.


Dnes je ELSA největší nezávislou asociací studentů práv na světě s přibližně 30 000 členy s působností na více než 200 univerzitách ve 42 zemích napříč Evropou.


Nejedná se tedy o univerzitní spolek, ale o nadnárodní organizaci, která má jednu pobočku na UK.


Internet: http://www.elsa.cz/


Prager Deutscher Klub

Prager Deutscher klub si klade za cíl podporovat studium a povědomí o právu a kultuře německy mluvících zemí, rozvíjet kontakty mezi akademickou obcí PF UK na jedné straně a zástupci německého práva, jazyka, ekonomické sféry a kultury na straně druhé a také organizovat vzdělávací aktivity, přednášky a diskuse.


Spolek se zabývá problémy vyplývajícími z legislativy, jednání veřejné správy, jurisdikce, ale také z jiných odborných disciplín a na základě toho přispět k veřejné diskusi a řešení těchto problémů.


Spolek je otevřen všem, kteří mají zájem o právo, řeč a kulturu německy mluvících zemí. Na tyto oblasti se činnost spolku zaměřuje. Lze zřídit řádné i doživotní členství.


Prager Deutscher klub svým členům nabízí:

  • jazykové kurzy německého jazyka

  • přednášky a diskuze se zajímavými lidmi z německy mluvících zemí o právu, kultuře a společnosti

  • návštěvy velvyslanectví Německa, Švýcarska a Rakouska

  • Filmabendy – promítání nejen německých filmů na PF UK

  • výlety do měst, univerzit a nejrůznějších institucí


Více informací naleznete na odkaze: www.deutscherklub.cz nebo na Facebooku: www.facebook.com/pragerdeutscherklub


Kontakt:

náměstí Curieových 7

116 40 Praha 1

místnost číslo 400.3

Právní akademický spolek Juristi

Spolek při Právnické fakultě UK pořádá kulturní a společenské akce, přednášky a také poskytuje První právní pomoc. Projekt PPP slouží k poskytování základní právní orientace tazatelům při řešení jejich právních problémů.

Alumni členem se může stát bývalý řádný člen, který se zasloužil o činnost Spolku.

Informace o aktuálním dění ve spolku, členství a jiném naleznete na http://www.juristi.cz/


Kontakt: Právnický akademický spolek Juristi

nám. Curieových 7

116 40 Praha 1

Email:


Společnost pro církevní právo

Společnost pro církevní právo je občanské sdružení, jehož cílem je napomáhat studiu a bádání v oborech církevního práva, kanonického i státního konfesního práva, právních dějin církví a v právních oborech s nimi souvisejících. Společnost pořádá pravidelné veřejné přednášky a diskuse v cyklu Působení práva v církvi a společnosti, pořádá mezinárodní konference o vztahu státu a církve atd. Skládá se z pražské, brněnské a olomoucké místní skupiny. Společnost má přes 400 členů. Tvoří ji studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, právníci z různých oborů praxe, pracovníci duchovních správ různých církví a zájemci z nejrůznějších profesí.


Společnost pro církevní právo

Sudoměřská 25

Praha 3, 130 00

Telefon: 222 220 203

Email:

Internet: http://spcp.prf.cuni.cz/

VŠEHRD - Spolek českých právníků

Spolek českých právníků Všehrd je nejstarším českým právnickým spolkem v České republice a řadí se mezi nejstarší spolky u nás vůbec. Většinu jeho členů a také jeho vedení tvoří studenti. 1. března 2016 se však spolek rozhodl znovu otevřít absolventům. Každý, kdo byl po čas svých studií alespoň nakrátko členem Spolku českých právníků Všehrd, nebo má alespoň ke spolku blízký vztah, může patřit mezi tzv. Alumni. Status zajistí přísun informací o životě Všehrdu a fakulty, členům Alumni neuniknou pozvání na spolkem pořádané akce.


Status Alumni zajistí svému nositeli celou řadu výhod. Kromě přímé participace na spolkovém životě se může těšit na individuální přístup a bohatý program s mnoha benefity. Společně se svými kolegy a přáteli několikrát ročně posnídá u diskuzního stolu, knihovnu si bezplatně rozšíří o nové výtisky spolkového nakladatelství a vydá se s námi za kulturou. Milovníky plesové sezony pak jistě potěší zvýhodněné vstupné na Právnický ples v honosných prostorách Obecního domu.


Členství v Alumni při Spolku českých právníků Všehrd je určeno všem absolventům a přátelům spolku z řad právnické, společenskovědní a akademické obce.


Více informací naleznete na: http://www.vsehrd.cz/cs/alumni/o-alumni/


Kontakt: Spolek českých právníků Všehrd

nám. Curieových 7 Praha 1 116 40

Tel.: +420 221 005 253

E-mail:Poslední změna: 25. květen 2023 21:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám