Knihovny UK a přístup k jejich informačním zdrojům

Členové Klubu Alumni UK mají možnost využívat přístup do univerzitních knihoven.


Pro registraci do knihovny UK a/nebo pro využívání elektronických informačních zdrojů je potřeba:

1. mít vydaný průkaz Klubu Alumni UK,

2. znát své heslo do Centrální autentizační služby UK

3. a potvrdit elektronický souhlas.


Pravidla pro využívání služeb definuje „Knihovní a výpůjční řád Univerzity Karlovy“ – viz Dokumenty. Členové Klubu Alumni UK jsou pro knihovní služby registrováni v kategorii „Veřejnost“ - viz Přehled výpůjčních pravidel pro Veřejnost.Elektronické informační zdroje jsou pro členy klubu Alumni UK dostupné (v souladu s licenčními podmínkami) v jednotlivých knihovnách a omezeně také mimo knihovny, pomocí přihlašovacích údajů do Centrální autentizační služby UK. Přehled online databází dostupných mimo knihovny UK naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK


Seznam všech univerzitních knihoven naleznete na stránkách Ústřední knihovny.


Tištěné publikace můžete vyhledávat v Centrálním katalogu UK nebo v centrálním vyhledávači UKAŽ, který prohledává kromě tištěných i elektronické publikace. Přehled online databází a dalších možností elektronických informačních zdrojů naleznete na Portálu elektronických zdrojů UK.


Pro tištěné i elektronické dokumenty lze využít i možnosti meziknihovní výpůjční služby, více informací v knihovnách.Poslední změna: 25. květen 2023 15:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám