Matematicko-fyzikální fakulta

Matfyzák

Matfyzák, spolek studentů, absolventů a přátel MFF, je občanské sdružení, jehož cílem je podporovat a rozvíjet všemožné kulturní, sportovní, společenské i odborné aktivity (nejen) svých členů. Mezi pořádané akce patří třeba  matfyzácký ples,  Beánie, volejbalové turnaj nebo besedy s potenciálními zaměstnavateli matfyzáků. Činným členem se může stát pouze student MFF UK nebo bývalý student MFF UK nejdéle do pěti let od ukončení studia. Přispívajícím členem se může stát absolvent MFF UK a to nezávisle na roku absolvování.Internet: Spolek Matfyzák


Kontakt: 


Matfyz Alumni, z.s.

Matfyz Alumni z.s. podporuje sounáležitost absolventů s Matematicko-fyzikální fakultou. Umožňuje vzájemný kontakt, setkávání, informuje o dění na fakultě a jejím okolí. Členové se mohou účastnit přednášek, konferencí či se zapojit do společných projektů. Členství ve spolku je dobrovolné.


Odkaz na webové stránky: https://www.matfyz.cz/alumni

Kontakt: alumni@mff.cuni.cz

Poslední změna: 22. leden 2018 00:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám