Přírodovědecká fakulta

Alumni Klub PřF UK

Členství v Alumni Klubu PřF UK  je otevřeno všem absolventům Přírodovědecké fakulty UK. Členem Klubu se může stát každý, kdo na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě úspěšně absolvoval některý ze studijních oborů v bakalářském, magisterském nebo doktorském stupni či jejich historických ekvivalentech (RNDr., CSc., atd.).


Členové Alumni klubu budou zváni na všechny akce, které budou pořádány výhradně pro členskou základnu Alumni Klubu PřF UK a mohou čerpat řadu výhod.

Na pořádání akcí budou členové klubu upozorňováni prostřednictvím e-letterů či sociálních sítí Facebook a  LinkedIn (pro zaregistrované). Přehled můžete najít také na webových stránkách.


Webové stránky: https://www.natur.cuni.cz/fakulta/absolventi/alumni-klub-prf-uk


Kontaktní osoba a adresa:

Mgr. Michal Andrle, Ph.D.

Albertov 6

128 43 Praha 2


Email:

tel.: 221 951 954


Poslední změna: 6. únor 2017 09:49 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám