Přípravné studium

V rámci celoživotního vzdělávání (CŽV) otevřela Univerzita Karlova v akademickém roce 2001/2002 poprvé programy celoživotního vzdělávání dle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb., v rámci akreditovaných studijních programů.


Toto studium na UK odpovídá nejvýše rozsahu prvního ročníku akreditovaného bakalářského nebo magisterského studijního programu. S vybranými uchazeči uzavře fakulta smlouvu.


Podmínky účasti v programu CŽV jsou stanoveny v pokynech nebo opatřeních děkanů pořádajících fakult a na jednotlivých fakultách se liší (jedná se např. o základní ustanovení, náplň programu, přijímání uchazeče do programu, ukončení studia, další studium, podmínky přijetí absolventů přípravného studia do prezenčního studia, úhrada studia). Účastník celoživotního vzdělávání není studentem podle zákona o VŠ.


Absolvování přípravného studia nezakládá nárok na přijetí k řádnému studiu bez absolvování přijímacího řízení. Pokud účastník přípravného programu splní během roku povinnosti stanovené smlouvou a je následně přijat ke studiu oboru, v němž přípravné studium absolvoval, může požádat o uznání kreditů za splněné studijní povinnosti.


Přípravné studium dle §60 v rámci akreditovaných studijních programů pořádají:Informace o přípravných ročnících pořádaných na fakultách UK lze najít také v Informačním systému Studium:

Další informace o přípravných ročnících na fakultáchPoslední změna: 9. říjen 2016 12:24 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám