Nezávisle a nepoliticky. UK pořádá cyklus přednášek na téma „amnestie“

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

   www.cuni.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA
Praha, 18. ledna 2013 – Univerzita Karlova připravuje cyklus přednášek na aktuální téma „amnestie“. Na jednotlivých přednáškách se k této problematice budou vyjadřovat odborníci UK z různých profesních oblastí. První přednáška je naplánována na pondělí 21. ledna.


Univerzita Karlova připravila pro širokou veřejnost a diváky portálu ČT24 další cyklus přednášek, tentokrát věnovaný aktuálnímu tématu – amnestii. Tři pondělní večery v řadě budou přední odborníci Univerzity Karlovy toto politické téma zkoumat z různých, nepolitických úhlů pohledu. Cyklus zahájí v pondělí 21. ledna klinický psycholog Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D přednáškou „Amnestie i jako psychologický problém“, v druhé části programu se v přednášce s názvem „Amnestie jako výzva veřejnému mínění“ Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. zaměří na amnestii v sociologickém kontextu.


Přednášky, na něž je vstup volný, budou probíhat vždy od 18.00 hodin v prostorách Modré posluchárny (Celetná 20, Praha 1) a zároveň budou v přímém přenosu přenášeny na portál www.ct24.cz, kde budou posléze k dispozici ze záznamu.Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D.


Doc. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. (1950). Vystudoval obor psychologie na FF UK. Pracoval v Akademii věd (sociální komunikace) a následně jako psycholog v několika zdravotnických zařízeních. V současné době přednáší na FF UK klinickou psychologii a na DAMU psychologii umění.Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.


Doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc. (1950) je vedoucím katedry sociologie v Praze, kde se věnuje otázkám sociologické metodologie a v posledních letech také výzkumu sociální deviace – realizoval několik výzkumných projektů k otázkám postojů veřejnosti ke kriminalitě a k bezpečnostním rizikům, výzkumy viktimizace a důvěry v instituce (Mezinárodní projekt Eurojustis).

Za správnost:


Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bez mála půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 900 zaměstnanců, z toho téměř 4 500 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 53 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 642 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje přes 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Více než 7 000 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje bez mála 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela celkem 450 bilaterálních smluv a 192 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám