2. lékařská fakulta

Platné vnitřní předpisy 2. lékařské fakulty

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

soubor všech vnitřních předpisů (word)


2. 6. 2017

23. 6. 2017

Statut

18. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Volební a jednací řád AS

18. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 1. změna

21. 11. 2012

18. 1. 2013

1. 2. 2013

Jednací řád Vědecké rady

18. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

-1. změna

20. 3. 2013

20. 3. 2013

1. 2. 2014

Disciplinární řád

18. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 10. 2008

Pravidla pro organizaci studia1

24. 5. 2006

2. 6. 2006

7. 6. 20063

Pravidla pro přiznávání stipendií

15. 11. 2006

1. 12. 2006

5. 12. 2006

Studijní a zkušební řád2

19. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 7. 1999

- 1. změna

21. 6. 2000

28. 6. 2000

2. 10. 2000

- 2. změna

13. 12. 2000

19. 1. 2001

1. 10. 2001

- 3. změna

19. 9. 2001

30. 11. 2001

1. 12. 2001

- 4. změna

17. 4. 2002

17. 5. 2002

17. 5. 2002

Stipendijní řád

19. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

15. 11. 2000

1. 12. 2000

1. 10. 2000

_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 7. 6. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 7. 6. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám