Matematicko-fyzikální fakulta

Platné vnitřní předpisy Matematicko-fyzikální fakulty

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

Statut

5. 5. 1999

11. 6. 1999

12. 6. 19993

- 1. změna

18. 10. 2000

20. 10. 2000

1. 11. 2000

- 2. změna

2. 10. 2002

29. 11. 2002

1. 12. 2002

- 3. změna

10. 12. 2003

30. 1. 2004

1. 2. 2004

- 4. změna

23. 2. 2005

1. 4. 2005

2. 4. 2005

- 5. změna

11. 10. 2006

1. 12. 2006

2. 12. 2006

- 6. změna

11. 10. 2006

1. 12. 2006

2. 12. 2006

- 7. změna

11. 10. 2006

1. 12. 2006

2. 12. 2006

- 8. změna

14. 11. 2007

18. 1. 2008

19. 1. 2008

- 9. změna

7. 3. 2013

24. 4. 2013

25. 4. 2013

- 10. změna

4. 3. 2015

15. 5. 2015

1. 6. 2015

- 11. změna

7. 10. 2015

11. 12. 2015

11. 12. 2015

Volební a jednací řád AS

17. 4. 2002

17. 5. 2002

18. 5. 2002

- 1. změna

6. 12. 2006

26. 1. 2007

27. 1. 2007

- 2. změna

7. 3. 2013

24. 4. 2013

25. 5. 2013

Jednací řád VR

14. 4. 1999

11. 6. 1999

12. 6. 1999

- 1. změna

11. 10. 2006

1. 12. 2006

2. 12. 2006

Disciplinární řád

5. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

Pravidla pro organizaci studia1

12. 7. 20063

- 1. změna

15. 1. 2014

21. 3. 2014

26. 3. 2014 / 1. 10. 2014

Pravidla pro přiznávání stipendií

28. 2. 2007

30. 3. 2007

1. 10. 2007

- 1. změna

23. 4. 2008

23. 5. 2008

1. 10. 2008

- 2. změna

14. 5. 2014

6. 6. 2014

7. 6. 2014

- 3. změna

1. 10. 2014

21. 11. 2014

1. 1. 2015

- 4. změna

13. 1. 2016

8. 4. 2016

8. 4. 2016

Rigorózní řád

23. 5. 2007

12. 10. 2007

1. 11. 2007

Řád celoživotního vzdělávání

5. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

Studijní a zkušební řád2

19. 3. 2003

6. 6. 2003

1. 10. 2003

- 1. změna

23. 2. 2005

1. 4. 2005

1. 10. 2005

Ediční řád

18. 10. 2000

20. 10. 2000

1. 11. 2000


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch stávajících studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě v magisterských studijních programech s pětiletou standardní dobou studia před 12. 7. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám