Fakulta sociálních věd

Platné vnitřní předpisy Fakulty sociálních věd

Vnitřní předpis

Schváleno

AS fakulty

Schváleno

AS UK

Datum

účinnosti

Statut

10. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 1. změna

12. 1. 2010

26. 3. 2010

26. 3. 2010

- 2. změna

28. 4. 2015

15. 5. 2015

1. 6. 2015

- 3. změna

28. 4. 2015

26. 6. 2015

1. 7. 2015

Volební a jednací řád AS

10. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 1. změna

8. 11. 2011

20. 1. 2012

1. 2. 2012

- 2. změna

28. 4. 2015

15. 5. 2015

1. 6. 2015

- 3. změna

28. 4. 2015

26. 6. 2015

1. 7. 2015

Jednací řád Vědecké rady

24. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 7. 1999

- 1. změna

5. 12. 2000

19. 1. 2001

19. 1. 2001

- 2. změna

10. 12. 2002

31. 3. 2003

31. 3. 2003

- 3. změna

10. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 4. změna

5. 4. 2016

3. 6. 2016

1. 7. 2016

Disciplinární řád

24. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

10. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

- 2. změna

8. 11. 2011

20. 1. 1012

1. 2. 2012

Pravidla pro organizaci studia

8. 2. 2011

25. 3. 2011

1. 10. 2013

- 1. změna

7. 5. 2013

24. 5. 2013

1. 10. 2013

- 2. změna

7. 5. 2013

24. 5. 2013

29. 9. 2015

- 3. změna

28. 4. 2015

15. 5. 2015

1. 10. 2015

- 4. změna

4. 5. 2016

3. 6. 2016

1. 10. 2016

Pravidla pro přiznávání stipendií

20. 2. 2007

30. 3. 2007

30. 3. 2007

- 1. změna

10. 6. 2008

28. 11. 2008

28. 11. 2008

- 2. změna

8. 2. 2011

25. 3. 2011

25. 3. 2011

- 3. změna

2. 10. 2012

19. 12. 2012

1. 1. 20133

- 4. změna

7. 5. 2013

24. 5. 2013

1. 10. 2013

- 5. změna

7. 5. 2013

24. 5. 2013

29. 9. 2015

- 6. změna

4. 5. 2016

3. 6. 2016

1. 10. 20163

Rigorózní řád

10. 6. 1999

24. 9. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

10. 6. 2008

10. 10. 2008

1. 11. 2008

Nový Rigorózní řád

28. 4. 2015

15. 5. 2015

1. 10. 2015

Řád přijímacího řízení4

10. 6. 1999

24. 9. 1999

1. 10. 1999

Studijní a zkušební řád2

5. 6. 2001

12. 10. 2001

14. 10. 2001

- 1. změna

18. 3. 2003

31. 10. 2003

31. 10. 2003

Stipendijí řád

24. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

11. 10. 2000

20. 10. 2000

1. 11. 2000

- 2. změna

17. 5. 2005

7. 10. 2005

7. 10. 2005

- 3. změna

4. 5. 2016

3. 6. 2016

1. 10. 2016

Řád doktorského studia2

21. 5. 1999

11. 6. 1999

1. 10. 1999

- 1. změna

13. 5. 2003

6. 6. 2003

1. 9. 2003

Ediční řád

12. 1. 2010

26. 3. 2010

1. 4. 2010

- 1. změna

15. 10. 2013

6. 12. 2013

1. 1. 2014


_________________________________

Poznámky:

  1. Tento předpis se uplatňuje na studenty, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě počínaje 12. 7. 2006.

  2. Tento předpis upravuje práva a povinnosti pouze těch stávajících studentů, kteří byli zapsáni ke studiu na fakultě před 12. 7. 2006, nestanoví-li Studijní a zkušební řád Univerzity Karlovy v Praze jinak.

  3. Některá ustanovení nabývají účinnosti od jiného data.

  4. Tento předpis byl zrušen Vnitřním předpisem, kterým se ruší Řád přijímacího řízení Fakulty sociálních věd ze dne 10. 10. 2008..

V případě potřeby kontaktujte prosím .


Poslední změna: 21. leden 2018 23:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám