Pravidla podpory IS Studium

Tento materiál shrnuje základní pravidla týkající se podpory centrálního Informačního systému Studium (dále jen „IS Studium“). Stanovení těchto pravidel je nezbytné proto, aby všichni uživatelé IS Studium věděli, kam se mají obracet s žádostmi o pomoc při práci se systémem a nedocházelo ke zbytečným průtahům při řešení případně zjištěných problémů.


Pro účely tohoto materiálu dělíme uživatele IS Studium do těchto skupin:

 • studenti,

 • vyučující, garanti studijních plánů a další uživatelé programu Tajemník,

 • referenti studijních oddělení,

 • správci IS Studium na fakultách.


Studenti a vyučující:

 • v případě problémů s přihlášením do systému se obracejí na helpdesk IS UK prostřednictvím webové aplikace poradna „Problémy s přihlášením“, která je dostupná jak z webových stránek Centrální autentizační služby, tak z přihlašovací stránky IS Studium v případě neúspěšného přihlášení do systému,

 • veškeré chyby v systému a náměty na úpravy a vylepšení IS Studium hlásí správci IS Studium na fakultě nebo jeho zástupci; s těmito pracovníky také konzultují nejasnosti týkající se práce se systémem.


Referenti studijních oddělení:

 • zjištěné chyby v systému - hlásí správci IS Studium na fakultě nebo jeho zástupci,

 • požadavky na změny v systému - předávají správci IS Studium na fakultě nebo jeho zástupci,

 • konzultace týkající se funkčností programů systému - konzultují se správci IS Studium na fakultě, případně mohou využít telefonický nebo mailový kontakt do firmy Erudio,

 • konzultace zahrnující dotazy ke studijní metodice (týkající se nastavení systému, která vyplývají ze studijních předpisů, např. používané typy studijních povinností, kontrol studia, lhůt apod.) - je třeba řešit s pověřenými pracovníky studijního odboru RUK, tyto dotazy lze směrovat na mail .


Správci IS Studium na fakultách a jejich zástupci:

 • zjištěné chyby v systému - hlásí prostřednictvím aplikace SUP firmě Erudio (kategorizace chyb a další podrobnosti jsou uvedeny v materiálu Organizace provozu IS Studium),

 • požadavky na změny v systému - navrhují prostřednictvím aplikace SSP; další postup zadávání, púosuzování a řešení požadavků na změny je uvedenv materiálu Organizace provozu IS Studium),

 • požadavky na zprovoznění dalších modulů - vznášejí prostřednictvím aplikace SUP s typem hlášení „dotaz“; Erudio tyto požadavky řeší po dohodě s ÚVT UK, zpřístupnění modulu pro fakultu provádí správce IS Studium na ÚVT UK,

 • konzultace týkající se funkčností programů systému - lze využít telefonický nebo mailový kontakt do firmy Erudio,

 • konzultace zahrnující dotazy ke studijní metodice (týkající se nastavení systému, která vyplývají ze studijních předpisů, např. používané typy studijních povinností, kontrol studia, lhůt apod.) - je třeba řešit s pověřenými pracovníky studijního odboru RUK, tyto dotazy lze směrovat na mail ,

 • konzultace týkající se technického nastavení systému - tyto dotazy lze směrovat na mail .

Jak je uvedeno výše, požadavky na změny a rozšíření systému a na zprovoznění dalších modulů procházejí vždy přes ÚVT UK. Důvodem je potřeba zajištění konzistentního rozvoje IS Studium a jeho koordinace.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám