Přihlašování uživatelů do IS Studium

Uživatelé webových aplikací IS Studium se do systému přihlašují na webové adrese http://is.cuni.cz/studium.


Přihlašovací jméno a heslo

Přihlašovací uživatelské jméno a heslo pro vstup do centrálního IS Studium jsou tyto:


 • Pro studenty všech fakult UK:

  • Uživatelské jméno - jako uživatelské jméno lze použít číslo osoby (uvedeno na průkazu studenta pod fotkou) nebo login ze systému CAS (Centrální autentizační služby Univerzity Karlovy). Pro zjištění loginu podle čísla osoby je k dispozici aplikace.

  • Heslo je používáno ze systému CAS, více informací je uvedeno níže.


 • Pro zaměstnance fakult UK:

  • Uživatelské jméno je přebíráno ze systému CAS.

  • Heslo je přebíráno ze systému CAS.


 • Pro účastníky CŽV:

  Přístup účastníků CŽV je možný po nastavení uživatelského hesla v CAS. K jeho nastavení není třeba vyzvednutí průkazu externího uživatele služeb.

  • Uživatelské jméno je přebíráno ze systému Centrální autentizační služby Univerzity Karlovy (CAS).

  • Heslo je přebíráno ze systému CAS, více informací je uvedeno níže.


 • Pro všechny uživatele webových aplikací IS Studium:

  • Jako uživatelské jméno lze alternativně použít také číslo osoby uvedené na průkazu studenta, zaměstnance nebo externího uživatele služeb univerzity pod fotografií.Aktivace a expirace uživatelského hesla v CAS

Heslo v CAS může být aktivováno/nastaveno/změněno těmito dvěma způsoby:


 1. V kterémkoliv výdejním centru průkazů (umístění a otevírací doby jsou uvedeny na adrese http://www.cuni.cz/CUNI-3249.html) můžete požádat o vygenerování (a vytištění) tzv. počátečního hesla. Toto počátečního heslo neumožňuje přístup k aplikacím, ale umožňuje nastavit si vlastní heslo, se kterým pak můžete přistupovat ke všem aplikacím, které CAS využívají. Platnost počátečního hesla je 5 kalendářních dnů ode dne vydání.


 2. Přes Internet na adrese https://ldap.cuni.cz/reset vyplníte do formuláře nezbytné osobní údaje (tzn. jméno, příjmení, číslo osoby, datum narození, poslední 4 znaky rodného čísla a libovolný platný email) a vložíte vlastní heslo. Pokud jsou veškeré osobní informace v souladu s evidovanými údaji (tj. pro studenty s údaji ve studijní databázi, pro zaměstnance v personálním a mzdovém systému fakulty), bude Vám na zadaný email zaslán odkaz vedoucí na stránku, kde budete vyzváni k potvrzení hesla. Poté bude potvrzené heslo nastaveno v CAS a bude možné se s jeho pomocí přihlásit (mimo jiné) i do Informačního systému Studium. V případě, že se vyskytnou problémy s přihlášením, je na adrese http://ldap.cuni.cz v menu odkaz „Vyřešit problém s Centrální autentizační službou“, kde je k dispozici poradna pro řešení těchto problémů.

  Upozornění: Na některých fakultách a součástech UK není tento způsob nastavení hesel povolen.


Pro vstup do centrálního IS Studium postačuje heslo aktivované podle bodu 2 (tj. pomocí webového formuláře bez nutnosti návštěvy výdejního centra průkazů). Toto heslo je však považováno za méně důvěryhodné než heslo aktivované postupem podle bodu 1, a proto neumožňuje přístup do některých systémů/aplikací (jejich seznam je k dispozici na adrese https://ldap.cuni.cz/doc/services; aktuálně jsou to univerzitní eduroam (ale ne eduroam PF UK), doména Jinonice a doména Farmaceutické fakulty).


Expiraci hesla lze nejsnáze předejít včasnou změnou hesla na adrese https://ldap.cuni.cz. Pokud přece jen dojde k expiraci hesla, je možné aktivovat heslo nové, a to buď postupem podle bodu 1, nebo postupem podle bodu 2 uvedených výše.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ústav výpočetní techniky
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám