Seznam aplikací IS Studium

IS Studium se skládá z následujících programů a webových aplikací provozovaných nad jednou společnou databázi, která zajišťuje sdílení dat mezi těmito programy a webovými moduly.


Programy pro Windows (EXE programy):

 • Správce

 • Parametry

 • Uchazeč

 • Student, včetně modulů Pěnkava (kontroly studia) a Stipendia

 • Tajemník

 • KoZa (kontrola zápisu)

 • MetroNG (pro sestavování rozvrhu)

 • SQL dotazy


Webové aplikace:

 • Jádro www - aplikací

 • Studentská anketa

 • Přihláška ke studiu

 • Průběh přijímacího řízení

 • Předměty online

 • Předměty online - editace

 • Předměty online - rozpis výuky

 • RozvrhNG

 • Zápis předmětů a rozvrhu, Zápis předmětů a rozvrhu, Zápis studentů do předmětů

 • Termíny zkoušek - vypisování

 • Termíny zkoušek - přihlašování

 • Výsledky zkoušek - vyplňování

 • Výsledky zkoušek - prohlížení

 • Hledání osob (Kdo je kdo)

 • Osobní údaje (O mně)

 • Vypisování témat prací

 • Výběr práce

 • Grupík a Grupíček

 • Nástěnka vyučujícího

 • Studijní publikace

 • Pozvánky na státní zkoušky

 • Jazykové testy - výsledky

 • Studijní sestavy

 • Stipendia - návrh

 • Stipendia - student

 • Výběr role

 • Podmínky přijímacího řízení

 • Dodatky k diplomům

 • Kurzy CŽV


Součástí programu Parametry je též modul "Harmonogram akademického roku", který slouží k nastavování termínů (datum od - do) pro různé události v průběhu akademického roku, např. pro období výuky, období, v němž je možné zapisovat se do předmětů, přihlašovat se na zkoušky apod.


Ve webové aplikaci "Správa SIS" vznikla je záložka "Role a uživatelé" pro správu přístupových práv k webovým aplikacím IS Studium.


Součástí předmětu smlouvy uzavřené mezi UK a firmou Erudio na centralizaci IS Studium je, že UK získala multilicenci na výše uvedené programy a aplikace IS Studium. Bude-li některá z fakult chtít začít používat aplikace nebo moduly IS Studium, které dosud nepoužívala, není třeba již za ně platit licenční poplatek. Zprovoznění každé nové aplikace nebo modulu pro fakultu je však třeba dohodnout s ÚVT UK, protože uvedení aplikace do provozu musí předcházet její správné nastavení podle potřeb fakulty a případně provedení specifických úprav aplikace firmou Erudio podle požadavků fakulty.Poslední změna: 21. leden 2018 23:29 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám