Přiznávání akademického titulu uváděného před jménem

Postup pro přiznání akademického titulu (uváděného před jménem) absolventům postgraduálního studia, kteří získali akademický titul „magistr“ a akademicko-vědecký titul „doktor“

(vydání osvědčení o právu užívat akademický titul ve smyslu § 99 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998 (§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999). 1. Vyplněnou žádost je možné poslat cestou držitele poštovní licence na adresu:


  Rektorát Univerzity Karlovy

  Odbor pro studium a záležitosti studentů

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1


 2. K žádosti je třeba doložit:

  – úředně ověřenou kopii magisterského diplomu

  – úředně ověřenou kopii doktorského diplomu (diplom je možné ověřit u notáře nebo na obecním úřadě)


  - v případě změny příjmení i úředně ověřenou kopii oddacího listu

  (jméno se liší od jména uvedeného na diplomu)


 3. Vydání osvědčení není zpoplatněno.

 4. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů ve formě doporučené zásilky.
  Kontaktní osoba:

  Ing. Kateřina Molová

  telefon +420 224 491 263

  e-mail:
Poslední změna: 1. červen 2022 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám