Přiznávání akademického titulu uváděného před jménem

Postup pro přiznání akademického titulu (uváděného před jménem) absolventům postgraduálního studia, kteří získali akademický titul „magistr“ a akademicko-vědecký titul „doktor“

(vydání osvědčení o právu užívat akademický titul ve smyslu § 99 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

Týká se absolventů UK, kteří ukončili doktorské (dříve postgraduální) studium do 31. prosince 1998 (§ 99 zákona č. 111/1998 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1999). 1. Vyplněnou žádost je možné poslat cestou držitele poštovní licence na adresu:

  Rektorát Univerzity Karlovy

  Odbor pro studium a záležitosti studentů

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1


  nebo podat osobně v úředních hodinách:

  středa 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

  Po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto hodiny.

  Celetná 14, dvůr, 1. nadzemní podlaží - přízemí seminární místnosti 2


  kontaktní osoby:

  Ing. Kateřina Molová, +420 224 491 263; e-mail:


 2. K žádosti je třeba doložit:

  úředně ověřenou kopii magisterského diplomu

  úředně ověřenou kopii doktorského diplomu

  – diplom je možné ověřit u notáře nebo na obecním úřadě


 3. Vydání osvědčení není zpoplatněno.

 4. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů ve formě doporučené zásilky, případně si jej může vyzvednout osobně na výše uvedené adrese.
Poslední změna: 5. srpen 2021 18:04 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám