Nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu

Postup pro nahrazení zkratky akademicko-vědeckého titulu „doktor“ (ve zkratce Dr.) zkratkou „Ph.D.  (uváděnou za jménem)

(vydání osvědčení o právu užívat akademicko-vědecký titul ve smyslu § 99 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)


 1. Vyplněnou žádost je možné poslat cestou držitele poštovní licence na adresu:

  Rektorát Univerzity Karlovy

  Odbor pro studium a záležitosti studentů

  Oddělení doktorského studia

  Ovocný trh 560/5

  116 36  Praha 1


  nebo podat osobně v úředních hodinách:

  pondělí 13.00 - 16.00 hod.

  středa 10.00 - 12.00 hod. a 13.00 – 16.00 hod.

  Po předchozí telefonické domluvě i mimo tyto hodiny.

  kancelář č. 207, 2. patro

  kontaktní osoby:

  Eva Semerádová, tel. 224 491 486, e-mail: ,

  Mgr. Lukáš Nachtigal, tel. 224 491 667, e-mail: .


 2. K žádosti je třeba doložit:

  kopii doktorského diplomu


 3. Vydání osvědčení není zpoplatněno.

 4. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů ve formě doporučené zásilky, případně si jej může vyzvednout osobně na výše uvedené adrese.


Poslední změna: 19. květen 2004 16:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám