Přiznávání akademického titulu „magistr“

Postup pro přiznávání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděn před jménem)

(vydání osvědčení o právu užívat akademický titul ve smyslu § 43 odst. 2 zákona č. 172/1990 Sb.) 1. Vyplněnou žádost (ke stažení ve formátu pdf) je třeba doručit na adresu:

  Rektorát Univerzity Karlovy,

  Odbor pro studium a záležitosti studentů,

  Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1, poštou nebo osobně do podatelny tamtéž.

 2. K žádosti je třeba doložit:

  úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, případně ekvivalentního dokladu o studiu – diplom je možné ověřit u notáře nebo na obecním úřadě

 3. Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů a žadatel jej obdrží poštou jako doporučenou zásilku.Kontaktní osoba pro dotazy:

Ing. Kateřina Molová, +420 224 491 263; e-mail:
Poslední změna: 5. srpen 2021 18:03 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám