Přiznávání akademického titulu „magistr“

Postup pro přiznávání akademického titulu „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděn před jménem)

(vydání osvědčení o právu užívat akademický titul ve smyslu § 43 odst. 2 zákona

č. 172/1990 Sb.) 1. Vyplněnou a podepsanou žádost (ke stažení ve formátu pdf) je třeba doručit poštou nebo osobně do podatelny tamtéž na adresu:


  Rektorát Univerzity Karlovy

  Odbor pro studium a záležitosti studentů

  Ovocný trh 5, 116 36  Praha 1


 2. K žádosti je třeba doložit:

  - úředně ověřenou kopii vysokoškolského diplomu, případně opis diplomu, který vystavuje Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy

  (diplom je možné ověřit u notáře nebo na obecním úřadě)


  - v případě změny příjmení i úředně ověřenou kopii oddacího listu

  (jméno se liší od jména uvedeného na diplomu)


  Osvědčení bude žadateli odesláno do třiceti dnů a žadatel jej obdrží poštou jako doporučenou zásilku.  Kontaktní osoba:

  Ing. Kateřina Molová

  telefon +420 224 491 263

  e-mail:

Poslední změna: 1. červen 2022 11:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: UK POINT
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám