Opatření rektora UK č. 17/2013

Název:

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

K provedení:

čl. 62 odst. 4 Statutu Univerzity Karlovy v Praze

Účinnost:

15. července 2013

Pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku Univerzity Karlovy v Praze

Čl. 1

  1. Tímto opatřením se stanoví závazný standard užití znaku Univerzity Karlovy v Praze, (dále jen „univerzity“) včetně společného užití znaku univerzity s logotypem.

  2. Společné užití znaku univerzity s logotypem tvoří logo univerzity.

  3. Tímto opatřením se dále stanoví zásady pro užití loga univerzity v její komunikaci a v komunikaci jejích fakult a dalších součástí.

Čl. 2

Vlastní pravidla pro jednotné způsoby grafického užívání znaku univerzity (dále jen „Pravidla“) jsou uvedena v příloze tohoto opatření.

Čl. 3

  1. Toto opatření se vydává po předchozím vyjádření akademického senátu univerzity k Pravidlům ze dne 24. května 2013.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2013.


V Praze dne 4. července 2013


Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor


Opatření rektora UK č. 17/2013 ke stažení ve formátu doc.


Příloha ke stažení ve formátu pdf.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám