Opatření rektora UK č. 1/2014

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a

čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

6. leden 2014

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy


I.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Nové Město, obec Praha, zapsané u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - město, na listu vlastnictví č. 18:


  • pozemek parc. č. 1427/3, o výměře 413 m2, druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití – zeleň,

  • stavba bez č.p. – garáž, na pozemku č. 1427/3, způsob využití – jiná stavba.


II.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 11. října 2013.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 6. ledna 2014.V Praze dne 6. ledna 2014


prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc.

rektor UK

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám