Zápis ze zasedání studijní komise AS UK ze dne 22. 1. 2014

Zápis ze zasedání studijní komise ze dne 22. 1. 2014

Studijní komise:

Přítomni:, kol. Doc. Cvrčková, kol. Mgr. Čepelová, kol. Prof. Hodek, kol. Mgr. Jašurek, kol. Mgr. Kříž, kol. Mgr. Makajev (předseda/předsedající), kol. Dr. Marádová, kol. Srb, kol. Mgr. Šolc


Omluveni: kol. Anzenbacher, kol. Bc. Havelková, kol. Mgr. Zajíček


Nepřítomni: kol. Beňová, kol. Mgr. Flam, kol. Dr. Fontana, kol. Mgr. Havlík, kol. Bc. Chlouba, kol. Dr. Slabý, kol. Šíla, kol. Mgr. Tomášek,kol. Mgr. Toropila


Hosté: Prof. PhDr. Stanislav Štech, Csc., prorektor UK pro rozvoj


Program:

1. Vlastní hodnocení UK

2. Prezentace výzkumů v oblasti vzdělávání

3. RůznéAd 1) Prorektor Štech představil poslední části vlastního hodnocení UK – hodnocení vzdělávací a vědecké činnosti. Po následné diskusi doporučila komise plénu AS UK schválit vlastní hodnocení UK s výhradou provedení finální redakční úpravy textu (8-0-1)


Ad 2) Kol. Mgr. Čepelová informovala o výsledcích výzkumů PISA 2012 (mezinárodní šetření kompetencí 15letých žáků), PIAAC (mezinárodní šetření kompetencí dospělých), Reflex 2013 (výzkum zaměřený na absolventy vysokých škol a jejich postavení na trhu práce) a EUROSTUDENT V (mezinárodní výzkum zaměřený na životní podmínky a postoje vysokoškolských studentů), které byly zveřejněny (v případě Reflexu předběžně) v prosinci 2013. Mezi hlavní zjištění výzkumů patří poznatek, že český systém vzdělávání se vyznačuje velkou mírou selektivity a vliv školy na dosažené kompetence - případně jejich další využití ve studiu i v práci - se v posledních letech spíše oslabuje ve prospěch ekonomických, sociálních a kulturních podmínek původu. Některé údaje rovněž naznačují, že ve vzdělávacím systému probíhá spolu s kvantitativní expanzí i neformální hierarchická strukturace, která ekonomickou, sociální a kulturní selektivitu školství může dále podporovat. Obecně však v mezinárodním srovnání patří výkony českých studentů a žáků mezi průměrné, u nejmladší generace (15letých) došlo oproti minulým měřením ke znatelnému zlepšení výkonů.


Podrobné informace o výzkumech:

PISA: http://bit.ly/1n0YK8C

PIAAC: http://bit.ly/1a3rUmQ

EUROSTUDENT V: http://bit.ly/LdePeR

Reflex: http://bit.ly/1b9LxoE


Komise po následné diskusi vzala zprávu kol. Mgr. Čepelové na vědomí


Ad 3) Komise otevřela otázku vnitrouniverzitní prostupnosti studia a shodla se, že celou věc bude dále řešit prostřednictvím emailové konference a následně ji zařadí na pořad dalšího jednání.


Předseda komise poděkoval přítomným za jejich činnost v končícím funkčním období a zasedání ukončil.


Zapsal: Makajev


zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám