MZe - ZEMĚ, KUS

Program "ZEMĚ" 2017 – 2025


Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025 "ZEMĚ"má podpořit inovativní zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií. Tato vize je naplňována pomocí tří klíčových oblastí:


(i) Udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,

(ii) Udržitelné zemědělství a lesnictví

(iii) Udržitelná produkce potravin.


Napříč těmito klíčovými oblastmi je výzkum zaměřen na 9 výzkumných směrů:

1. Půda, 2. Voda, 3. Biodiverzita, 4. Lesnictví a navazující odvětví, 5. Rostlinná produkce a rostlinolékařství,

6. Živočišná produkce a veterinární medicína, 7. Produkce potravin, 8. Zemědělská technika, 9. Bioekonomie,


Cíle programu ZEMĚ mají přímou vazbu na cíle VaVaI prioritních oblastí „Národních priorit orientovaného výzkumu, experimentálního vývoje

a inovací:


Prioritní oblast 1. „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“

Prioritní oblast 2. „Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů“

Prioritní oblast 3. „Prostředí pro kvalitní život“


Více o programu ZEMĚ naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství a ke stažení ZDE.


4. VS ZEMĚ 2020

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 4. jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2021.


Vyhlášení veřejné soutěže VaVaI programu ZEMĚ zde
AktivitaDatumVyhlášení veřejné soutěže4. května 2020Začátek soutěžní lhůty5. května 2020Konec soutěžní lhůty – termín pro podávání návrhů projektů17. června 2020 v 16:30:00Konec soutěžní lhůty – termín pro zaslání potvrzení podání elektronického návrhu projektu a zaslání dokladů pro prokázání způsobilosti uchazeče17. června 2020 v 23:59:59Vyhlášení výsledků veřejné soutěže13. listopadu 2020

3. VS ZEMĚ 2018


Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 3. jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2019.


Vyhlášení veřejné soutěže VaVaI programu ZEMÉ zde.


Soutěžní lhůta VS ZEMĚ 2018: 29. 3. 2018 - 17. 5. 2018

Vyhlášení výsledků VS 2018: 20. 11. 20182. VS ZEMĚ 2017


Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2018.


Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2017


Soutěžní lhůta VS ZEMĚ 2017: 28. 4. 2017 - 16. 6. 2017

Vyhlášení výsledků VS 2017: 27. 11. 2017


1. VS ZEMĚ 2016


Ministerstvo zemědělství vyhlásilo v roce 2016 1. jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ s počátkem řešení projektů v roce 2017.


Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2016:


Soutěžní lhůta VS ZEMĚ 2016: 28. 7. 2016 - 16. 9. 2016

Vyhlášení výsledků VS 2016: 16. 12. 2016Program "KUS" - Komplexní udržeitelné systémy v zemědělství 2012-2018Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu v oblasti zemědělství, rybolovu, potravinářství, vodního a lesního hospodářství, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro posílení bezpečných produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství, lesního a vodního hospodářství a pro další rozvoj českého zemědělství a lesního hospodářství. Program má podpořit výzkum, vedoucí k zachování trvale udržitelného zemědělství v ČR, které je FAO definováno jako systém chránící a zachovávající půdu, vodu, genové zdroje, nedegradující životní prostředí, systém, který je ekonomicky udržitelný a sociálně akceptovatelný. Veřejné prostředky investované do VaVaI mají zajistit konkrétní ekonomické, společenské, další a jiné přínosy z realizace dosažených výsledků a podpoří konkurenceschopnost českého agrobiologického výzkumu.


Více o programu ke stažení ZDE.


VS KUS 2015 na projekty od roku 2016Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2015


Soutěžní lhůta VS KUS 2015: 12. 8. 2015 - 25. 9. 2015

Vyhlášení výsledků VS KUS 2015: 16. 2. 2016


VS KUS 2014 na projekty od roku 2015Vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích v roce 2014Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů, jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“ s počátkem řešení projektů v roce 2015.Poslední změna: 25. květen 2020 11:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám