• Kalendář

Kalendář

‹  Srpen 2020  ›

SoNe
12
PoÚtStČtSoNe
3456789
PoÚtStČtSoNe
10111213141516
PoÚtStČtSoNe
17181920212223
PoÚtStČtSoNe
24252627282930
Po
31

28. července 2020 – 6. srpna 2020

ICHEP 2020: Praxe velkého třesku pro všechny

Největší oborová konference částicové fyziky ICHEP 2020 proběhne letos pouze on-line. Díky tomu však bude mimořádný program pro veřejnost na pomezí fyziky, filozofie a umění přístupný úplně všem. 

Konference z řady ICHEP tradičně nabízejí široký doprovodný program pro veřejnost. Tuto tradici se rozhodli pořadatelé zachovat i letos, ačkoli se konference plně přesunula do internetového prostředí. 

Historicky poprvé tak bude den pro veřejnost plně digitální. Kdokoli bez omezení místa se může zapojit do ojedinělého experimentu, který nejenom pobaví a třeba inspiruje k dalšímu přemýšlení, ale zároveň otestuje technologické možnosti současného internetu. Pojďme společně zkusit, co internet snese!


4. srpna 2020

CRASHTEST 10 Rožni!

Světlo všichni chápeme jako samozřejmý každodenní jev. Tento fenomén je ve skutečnosti naprosto stěžejní a nepostradatelnou složkou našeho života. Bez něj by se naše společnost ocitla v chaosu. Se světlem si asociujeme pozitivní hodnoty. Tma, temno a stín naproti tomu přirozeně vyvolávají negativní konotace. Světlo lze chápat v několika rovinách. Výstava přibližuje tři polohy světla: spirituální, kosmickou a psychohygienickou.

Výstava začíná v úterý 4. srpna 2020 od 19 hodin


10. září 2020

Muž, který se nebál zeptat - vzpomínky na Ctirada Johna

1. lékařská fakulta UK a nakladatelství lékařské literatury Axonite si Vás dovolují pozvat na slavnostní představení knihy Muž, který se nebál zeptat - vzpomínky na Ctirada Johna vydané ke 100. výročí narození prof. MUDr. Ctirada Johna, DrSc. Představení knihy proběhne 10. září 2020 od 16.00 hod. v Akademickém klubu 1. LF UK, Faustův dům, Karlovo náměstí 40, Praha 2.


14. září 2020 – 15. září 2020

Orientační týden

Během Orientačního týdne získáte mnoho praktických informací ke studiu na UK. V rámci plánovaných přednášek například zjistíte, jak účinně využívat univerzitní knihovny a informační zdroje. Mluvit se bude o studiu, financích i možnostech vycestovat do zahraničí. Přednášející vás provedou všemi nástrahami univerzitního informačního systému SIS. Stranou zájmu nezůstane ani studentská zájmová činnost a aktivity studentských spolků.

Více informací naleznete zde.


15. září 2020

Slavnostní otevření nové budovy a oslava 20 let FHS UK

Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní otevření nové budovy FHS UK spojené s oslavou 20. výročí založení fakulty, které se bude konat v úterý dne 15. září 2020 od 14 hod. v našem novém sídle na adrese Pátkova 2137/5, 182 00 Praha 8 – Libeň.

Prosíme o potvrzení účasti na e-mail pr@fhs.cuni.cz


16. září 2020

Sympozium Nezapomeneme

Jménem paní prorektorky prof. Radky Wildové si Vás dovolujeme pozvat k účasti na sympozium Nezapomeneme pořádaného k uctění 75. výročí konce 2. světové války a ke vzpomínce na oběti holokaustu. Sympozium navazuje na výtvarnou soutěž pro žáky základních a středních škol a jeho součástí bude i vyhlášení nejlepších prací. 

Sympozium se uskuteční ve středu 16. září od 9.00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1. 

Bližší informace a program naleznete zde.


19. září 2020

Valné shromáždění ČAD Měnící se podmínky doktorského studia v ČR

Česká asociace doktorandek a doktorandů, z. s. zve na své valné shromáždění spojené s konferencí na téma měnících se podmínek doktorského studia v ČR. Přijďte diskutovat a představit své nápady a sdílet své problémy či obavy!

Shromáždění proběhne v sobotu 19. září od 13:00 do 17:30 v Zelené posluchárně UK (Celetná 20, Praha 1). Zúčastnit se lze i online. Registrovat se můžete zde: http://doktorandivcr.cz/aktuality/valne-shromazdeni-cad-2020-19-zari

Program je dostupný zde


22. září 2020

Sněm SOPVP - Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých

Sněm SOPVP- Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých

22. 9. 2020 od 10:00 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina.


29. září 2020

GDPR pro akademiky – 29. 9. 2020 ! Změna: Seminář se uskuteční v distanční podobě!

Co je nejčastějším obsahem žádostí studentů či absolventů v rámci GDPR? Jaká je role školitele z hlediska ochrany osobních údajů při vedení závěrečné práce? A jaké jsou povinnosti studenta? Jak si poradit se zpracováním osobních údajů pro vědecké účely? Na tyto i další otázky odpovídá kurz, určený především pracovníkům UK z řad akademiků.  Více informací najdete zde.1. října 2020

Distanční výuka - jak mít interakci se studenty

Na webináři budou prezentovány zkušenosti z distanční výuky dvou povinných předmětů, které byly během karantény v LS na MFF UK vedeny interaktivně - tj. velkou snahou bylo udržet komunikaci mezi vyučujícími a studenty v obou směrech. Více informací najdete zde.


5. října 2020

Jak na synchronní e-learning?

V rámci semináře bude diskutována metodika realizace distanční výuky formou videokonference. Pozornost bude věnována především didaktickým a komunikačním aspektům synchronní výuky, nikoli technickým funkcionalitám jednotlivých platforem. Účastníci získají tipy pro aktivní a efektivní zapojení studentů do on-line přednášky či webináře, vedení on-line diskuse a sdílené práce studentů na dálku.  Více informací najdete zde.


5. října 2020

Nouzová distanční výuka na vysoké škole – jak se připravit?

Distanční výuka, kterou vysoké školy realizují v důsledku specifických epidemiologických opatření, otevírá zcela nové organizační i didaktické otázky. Do určité míry je možné inspirovat se didaktickými zásadami distančního vzdělávání, část problémů je zcela specifických. V průběhu webináře budou diskutovány konkrétní tipy, jak při přípravě a realizaci nouzové distanční a hybridní výuky mohou pracovníci vysoké školy postupovat. Více informací najdete zde.


7. října 2020

Podpora vědy na UK - grantové možnosti GA UK a další; CPPT informace o kurzu Management vědy a inovací

Jaké jsou možnosti uplatnění studentů v grantových schématech na UK?

Univerzita Karlova nabízí svým studentům mnoho příležitostí, jak se aktivně zapojit do výzkumných projektů. Některé možnosti zapojení jsou organizovány přímo univerzitou, jiné univerzita získává od dalších tuzemských či zahraničních poskytovatelů. Během semináře bychom Vás rádi s těmito možnostmi seznámili. Řekneme si o podání žádosti o granty a projekty na rozvoj Vašeho výzkumu, zodpovíme Vaše dotazy a budeme rádi za Vaše náměty. Těšíme se na Vás.

Lektoři z Odboru pro vědu a výzkum RUK:

Mgr. Pavel Senderák, Ph.D.

Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

Dále Centrum pro přenos poznatků a technologií - CPPT představí svůj kurz Management vědy a inovací (MSI), který se mimo jiné zaměřuje na praktické postupy při tvorbě projektů a je veden v převážně distanční formě.

Web: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html


7. října 2020

Pozvánka na slavnostní inauguraci děkana prof. Michala Nedělky

Univerzita Karlova a Pedagogická fakulta si Vás dovolují pozvat do taláru na slavnostní inauguraci Spectabilis děkana prof. Michala Nedělky, která proběhne za přítomnosti Jeho Magnificence rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy.

Slavnostní ceremoniál inaugurace proběhne ve středu dne 7. října 2020 od 16:30 hodin ve Velké aule historické budovy Karolina, na adrese Ovocný trh 3, Praha 1.

Po skončení ceremoniálu jste srdečně zváni do reprezentačních prostor Karolina na přátelské setkání s občerstvením.

Svoji přítomnost, prosím, oznamte do 2. října 2020 na adresu: julie.havlicka@pedf.cuni.cz


8. října 2020

Využití MS Teams pro distanční výuku

Centrum e-learningu Ústřední knihovny Vás zve na seminář "Využití MS Teams pro distanční výuku", které povede Ing. Jiří Kadavý (Account Technology Strategist – Education, Microsoft Česká republika).

Online seminář proběhne 8. 10. 2020 od 15:00 do 16:30. Odkaz na online místnost je zasílán po přihlášení ve Vzdělávacím portálu UK - zde.

Poznámka: Do aplikace  uvádějte přihlašovací jméno ve formátu  - číslo osoby UK@cuni.cz , např. 33687946@cuni.cz, heslo stejné jako do ostatním aplikací UK (např. SIS). 

Těžiště semináře bude spočívat v následujících tématech a okruzích: různé tenanty v rámci UK – externisté v teams – základní přehled funkcí MS Teams – tvorba teamů – práce s dokumenty – plánování online schůzek. Seminář nabídne také doporučení pro vyučující, tipy a triky včetně seznámení s posledními novinkami.

Další informace k využití MS Teams ve výuce - https://dl.cuni.cz/ms-teams/


13. října 2020 – 14. října 2020

Konference „Akademická etika a prevence plagiátorství“

Univerzalizace vysokého školství spolu s rozvojem technologických možností přináší pro oblast akademického psaní a akademické etiky nové nástrahy, výzvy i možnosti. Rostoucí objem internetových zdrojů zahrnujících stále častěji rovněž obsahy akademické povahy významně rozšiřuje příležitosti pro nekorektní využívání cizích textů. Souběžný pokrok v oblasti uchovávání, vyhledávání a strojového porovnávání obrovského množství textů on-line umožnil rozvíjet účinné nástroje detekce plagiátorství.

Důraz na detekci plagiátorství v již dokončených pracích sice přispívá k upevňování obecného povědomí o problematice akademické etiky, sám o sobě však není schopen významně změnit chování studentů v průběhu jejich přípravy. Nástroje represivní povahy je proto nutné významně doplnit preventivní mechanismy podporujícími osvojování principů akademického psaní a akademické integrity.

Konference tematicky navazuje na 21. ročník konference Hodnocení kvality vysokých škol https://www.hkvs.muni.cz, která byla zrušena v souvislosti s usnesením vlády č. 194 / o vyhlášení nouzového stavu. 


13. října 2020

3. diskusní fórum PřF UK k tématu covid-19

V pořadí třetí diskusní fórum na téma covid-19 proběhne za účasti Jana Černého, Dagmary Dzúrové, Jaroslava Flegra, Karla Drbala, Ivana Hirsche, Ruth Tachezy a Ladislava Machaly.

Více informací na Facebooku


14. října 2020

Testování ve vysokoškolské výuce

Testování ve vysokoškolské výuce 14. 10. – 18. 11. 2020

Účastníci workshopů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout testy a vytvořit pro ně kvalitní testové úlohy. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů.

Více informací najdete zde


15. října 2020 – 16. října 2020

Online konference: Bullion Trade in Medieval and Early Modern Europe

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy srdečně zve všechny zájemce na mezinárodní konferenci Bullion Trade in Medieval and Early Modern Europe. Jedná se v pořadí již o třetí konferenci organizovanou na půdě naší fakulty v oboru ekonomické historie, které letos proběhne ve dnech 15.–16. října 2020 v režimu online.

Přímý přenos lze sledovat přes ZOOM na: https://cuni-cz.zoom.us/j/7974510228

Program konference je ke stažení zde.

Vytvořili jsme deset debatních místností, které budou zájemcům k dispozici o polední a odpolední přestávce. Konferenčním jazykem je angličtina. Při sledování přímého přenosu lze vstoupit do diskuze s kolegy z celého světa, kteří se k nám připojí.

Konference se bude natáčet, aby ji zpětně mohl shlédnout každý, komu brání rozdíl časových pásem či jiné okolnosti. Odkaz na nahrávku bude zveřejněn po skončení konference.

Příspěvky budou publikovány v ediční řadě The Palgrave Studies in the History of Finance.


19. října 2020

Proč věnovat čas a energii správě výzkumných dat

Jaké požadavky jsou a budou kladeny na správu vědeckých dat? Na co si dát pozor a koho požádat o asistenci? A co je to Data Management Plan a proč o něm v budoucnu běžně uslyšíme?

Přednášku pro vědecké a akademické pracovníky Univerzity Karlovy organizuje Centrum pro podporu open science v rámci letošního Týdne otevřeného přístupu.

V reakci na nepříznivou epidemiologickou situaci přesouváme do online prostředí.

Odkaz na online konferenční místnost https://bit.ly/2GqiEjD


19. října 2020

Webinář - Jak koronavir změní vzdělávání?

Jak koronavir změní české vzdělávání? Co čeká učitele, žáky i rodiče? O tom budeme diskutovat na on-line webináři s prof. PaedDr. Radkou Wildovou, CSc., prorektorkou Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti, a Mgr. Bohumilem Kartousem, Ph.D., ředitelem Pražského inovačního institutu.

Více informací o webináři


22. října 2020

Webinar: Open Access in a Nutshell

Open Science Support Centre invites everyone interested in the topic of open access publishing to a webinar “Open Access in a Nutshell” which will provide an introduction to the basic principles of this publishing model. The webinar will discuss green and gold open access as well as unfair practices of so-called predatory publishers and how to avoid them.

The webinar is organized as a part of the Open Access Week 2020, is open to all students and employees of Charles University and it will be held in English language.

To join the webinar, enter the Adobe Connect conference room.2. listopadu 2020 – 8. listopadu 2020

Týden vědy a techniky: Laboratoř v počítači

Zkoumání atomů a molekul je náročné kvůli jejich velmi malým rozměrům i extrémně krátkým časům, na kterých se mění. Pomocí počítačových simulací je však možné tuto atomární úroveň podrobně studovat a vzájemné působení a pohyb atomů a molekul a výsledné vlastnosti z nich složených látek pochopit. K čemu je to dobré? Dokážeme tak vysvětlit či předpovědět chování široké škály materiálů či roztoků, což prohlubuje porozumění studovaným problémům a umožňuje praktické aplikace.

Odkaz na video: https://youtu.be/PWthSshpdx4

Přednášející: RNDr. Ondřej Maršálek, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze


3. listopadu 2020 – 8. listopadu 2020

Týden vědy a techniky: Dopady pandemie COVID-19 na volný pohyb osob v EU

Koronavirus, který se rozšířil v tomto roce po celém světě, vedl v Evropské unii k bezprecedentnímu omezení pohybu osob mezi členskými státy. Jednalo se bezesporu o nejzávažnější zásah do této svobody za dobu trvání evropské integrace. Prakticky všechny státy přijaly opatření omezující vstup cizinců na své území, která komplikovala či znemožňovala cestování do jiných států. Je namístě se ptát, zda byla tato opatření vhodná a přiměřená a zda je EU neměla lépe koordinovat.

Přednášející: JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D.

Právnická fakulta Univerzity Karlovy JUDr. Magdaléna Svobodová, Ph.D. je odbornou asistentkou na katedře evropského práva Právnické fakulty UK, vyučuje právo EU a mezinárodní právo také na Metropolitní univerzitě Praha. V minulosti pracovala v Parlamentním institutu a v advokacii.


3. listopadu 2020 – 8. listopadu 2020

Týden vědy a techniky: Vědci v centru boje s COVID-19: úspěchy a výzvy

Panelová diskuse vědkyň a vědců nejen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Věnovat se budeme aktuálním informacím i prognózám. 

Aktuální informace o streamování diskusního panelu naleznete včas na http://www.prirodovedci.cz/.

Další informace: https://www.prirodovedci.cz/kalendar-akci/tyden-vedy-a-techniky-2020

 

Přednášející: prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., a další

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy


3. listopadu 2020

Přednáška Tatsiany Astrouskaya: Legitimization of Dissident Cultures in Post-Soviet Belarus

Historická sociologie FHS UK Vás zve na přednášku „A Conflict of Dissents, Dissent as a Conflict: the Legitimization of Dissident Cultures in Post-Soviet Belarus”, kterou přednese dr. Tatsiana Astrouskaya (Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Marburg, Německo). Přednáška se uskuteční v rámci pravidelného přednáškového kurzu Historicko-sociologické konfrontace v úterý 3. listopadu 2020 od 17:00. Přednáška proběhne v anglickém jazyce online na platformě ZOOM.

Anotace v anglickém jazyce: In contrast to the most East and Central European countries, post-war Belarusian history had been predominantly shaped by the images of consent, successful socialism building, and the lack of dissent. The democratization of the late 1980s and the subsequent breakup of the Soviet Union generated the intellectual attempts to reconsider the Soviet history, making room for alternative cultures and discontent. The opposition to the Soviet in Soviet society attracted broader public attention, and the dissident past had been employed to construct a new, post-socialist contemporaneity. In this presentation, I am going to dwell on the legitimization of dissent in post-Soviet Belarus in the 1990s and early 2000s, and its positioning towards the other dissident cultures, and, in particular, Russian. Simultaneously with the anti-colonial distancing from the legacy of the Russian culture, including that of the Russian dissident intelligentsia, these attempts had often stumbled upon the conceptual framework created by the latter, denying and simultaneously reproducing it. I am asking, how Belarusian intellectuals dealt with this conflict of dissent cultures and which alternative models were used to dissolve this contradiction?

Bližší informace o přednášce naleznete v dokumentu a na webových stránkách.


5. listopadu 2020

Týden vědy a techniky: Vědecká diplomacie a pandemie

Cílem akce online science café je podrobit širší diskusi témata spojená s: komunikací a spoluprací vědy a diplomacie odpovědností a zodpovědností vědecké komunity v čase krize zapojením celé škály vědeckých oborů se zvláštním důrazem na společenské vědy v období pandemie a s využitím nástrojů a technik online vědecké přítomnosti. Akce vychází z výzkumu realizovaného v rámci projektu S4D4C zaměřeného na současnou vědeckou diplomacii na úrovni Evropské unie i členských států.

Další informace: https://www.s4d4c.eu/policy-brief-building-better-science-diplomacy-for-global-challenges-insights-from-the-covid-19-crisis/ Odkaz na video: https://cuni-cz.zoom.us/j/94346567696?pwd=UUJ3aVdObVJHNU5FWk5ucm1vSHRvUT09


5. listopadu 2020

Týden vědy a techniky - Cookies? Odkliknuto… A co dál? Osobní autonomie a právo na informační sebeurčení v éře personalizovaných obsahů

Přednáška bude zaměřena na prezentaci projektu "Umělá inteligence, média a právo", který podpořila Technologická agentura ČR. Cílem projektu je mimo jiné definovat zákonné a podzákonné podmínky spravedlivé ochrany osobní autonomie a práva na informační sebeurčení jednotlivce při používání umělé inteligence v oblasti personalizace zpráv, reklam a dalšího obsahu prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků (tzn. mediální komunikace a medializovaných obsahů).

Přednášející: PhDr. Václav Moravec, Ph.D. IKSŽ FSV UK a Mgr. Veronika Macková FSV UK


9. listopadu 2020

Propojení výuky s praxí

Nová strategie ministerstva školství pro VŠ nastavuje jeden z operativních cílů více propojit výuku s reálnou praxí a jednou z cest je obohatit výuku o vstupy odborníků z praxí. Takový vstup obohatí studenty a může výrazně napomoci motivaci k dalšímu studiu. Více informací najdete zde.


9. listopadu 2020

Rozhodování za nejistoty

Jak se rozhodovat, když nevíme, jak věci dopadnou?

Rozhodnout se v situaci, kdy máme všechny informace a víme co čekat, je hračka. Umění je ale volit správné kroky i ve chvíli, kdy něco nevíme. Existují metody a nástroje, které nám i navzdory těmto překážkám pomáhají se s nejistotou vypořádat a připravit se na ni.


11. listopadu 2020

Noc fakulty

Během pěti hodin se návštěvníci mohou těšit na téměř 30 vystupujících ve čtyřech simultánně přenášených blocích, např. předsedkyni Soudcovské unie Danielu Zemanovou, Jana Komárka, Ivo Šlosarčíka či Michala Skřejpka.

Poprvé letos právě díky online podobě budou na programu i přednášky zahraničních hostů. Fakulta se navíc touto formou otevře také těm, kdo to mají do Prahy daleko. Účastníci se mohou těšit na pestrý program plný přednášek s převážně právní tematikou. Diskutována budou témata reformy evropského azylového systému, plovoucích jaderných elektráren, ochrany osobních údajů, Brexitu nebo umělé inteligence v roli soudce.

Pro zájemce o neprávní problematiku je připraveno ohlédnutí za bouřlivými americkými volbami, přednášku prorektora Univerzity Karlovy Jana Royta o Karlu IV. nebo diskuze o trendech v transferu nových technologií.

Podrobnosti najdete na webu nocfakulty.cz a na stránce FB události.


16. listopadu 2020

16. listopadu sledujte výroční konferenci Aliance 4EU+

Univerzita Karlova zve všechny členy akademické obce i další zájemce z řad veřejnosti na výroční konferenci Aliance 4EU+. Ta se letos uskuteční plně online 16. listopadu od 16:00. Rektor UK Tomáš Zima na konferenci převezme předsednictví v Alianci od současného předsedy řídící rady rektorů 4EU+, prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze. Vedle Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonny jsou členy této evropské univerzitní aliance také Univerzita v  Heidelbergu, Univerzita v  Miláně, Kodaňská a Varšavská univerzita.

Výroční konference se původně měla konat v  Praze, vzhledem k epidemiologické situaci však všechny části programu proběhnou formou videokonferencí. Akci organizuje Univerzita Karlova a živý přenos bude možné sledovat na našem YouTube kanálu: https://youtu.be/O3_mG8pJ7Gc.


17. listopadu 2020

Slavnostní připomenutí 17. listopadu

UNIVERZITA KARLOVA a NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDEŇKY HLÁVKOVÝCH

si Vás dovolují pozvat k slavnostnímu připomenutí

17. listopadu

Dne boje za svobodu a demokracii

a

Mezinárodního dne studentstva

v úterý dne 17. listopadu 2020 v 18.00 hodin.

Celý program proběhne online zde.


18. listopadu 2020

Smart cities for ageing societies – multidisciplinary seminar

The aim of the on-line seminar is to analyze the concept of smart cities in relation to active ageing. The rationale behind is that ageing is the major challenge faced by cities today and onto the future, in particular in combination with the current and possible future pandemics and the climate change. We want to analyze interactions within the ageing city, which is the first step for planning new policies of motivating and enabling elderly people to work and to remain an active part of a community. In order to do it, we offer a series of research seminars, in which students and scientists interested in ageing and smart city can meet and discuss problems they are investigating, show their work, identify potential research problems and listen to the presentations of invited experts.

Wednesday, from 9:30 till 11:00.

Full information.


20. listopadu 2020

Workshop: Jak začít (nejen) s bakalářkou? Pojďme napsat literární rešerši!

Co je nejdůležitější věc, kterou musím udělat, když mám psát bakalářskou práci? Začít(!)...a to raději dříve než později. Sama jsem ještě nedávno prožívala něco podobného – měla jsem téma, znala jsem datum odevzdání, ale nevěděla jsem co dál, jak začít. Měla jsem napsaných pár řádků, ale dohromady nic. Ať už patříte k těm, kteří mají "do jara času dost" nebo ke skupině "včera bylo pozdě začít" připravila jsem pro vás workshop, na kterém vám ukážu, jak začít s literární rešerší – kde sehnat zdroje, které z nich vybírat a jak s nimi pracovat. Dále si také připomeneme, jak se správně cituje a parafrázuje, ať máte jistotu, že máte vše bez jediné chybičky.

Workshop je vhodný pro studenty bakalářského studijního programu, ale vítáni jsou samozřejmě všichni, kteří se chtějí něco přiučit nebo si jen osvěžit paměť.

Termín: 20. 11. 2020 ve 14:30

Odkaz na FB událost: https://fb.me/e/bnS3X5V9A

Schůzka proběhne v Microsoft Teams: Připojit se na počítači nebo přes mobilní aplikaci

Připojit se pomocí videokonferenčního zařízení

985495297@v.plcm.vc

ID videokonference: 127 915 606 2

Alternativní instrukce pro vytáčení VTC


25. listopadu 2020

Koncert u příležitosti 75. výročí LFHK

Dovolte, abychom Vás pozvali k poslechu koncertu Královéhradeckého kvarteta u příležitosti 75. výročí založení Lékařské fakulty v Hradci Králové. Slavnostní zahájení činnosti naší fakulty 25. listopadu 1945 si tak připomínáme právě dnes. Oslavy této významné události nemohou bohužel proběhnout tak, jak bychom si přáli. Proto jsme letos zvolili netradiční formy a způsoby připomenutí výročí. A jednou z nich je tento koncert, jehož premiéra bude 25. 11. 2020 od 20:00 na YouTube. Věříme, že i tato forma Vám alespoň na chvilku přinese klid v každodenním shonu, možnost zastavit se a zaposlouchat do krásné hudby. 


27. listopadu 2020

Noc vědců

U příležitosti letošní Noci vědců uskutečňuje Univerzita Karlova celý svůj program online.

Bohatý program na téma Člověk a robot, skládající se z předtočených videí a celkem 14 živých streamovaných přenosů, vám přichystalo na 60 vědců ze 14 fakult Univerzity Karlovy, studentů zapojených do projektu Science Slam a dokonce hosté z Varšavské univerzity!

Noc vědců na UK je premierována dne 27. 11. 2020 od 17.00 do 23.00 na webu nocvedcu.cz, YouTube kanále UK a Facebooku UK.

Veškerý obsah bude následně k dispozici na YouTube kanále Univerzity Karlovy.


28. listopadu 2020

Na Karlovku online

Prezentace 17 fakult – fakultní streamy, chaty a videa

Připojte se a zeptejte se na vše, co vás zajímá o studiu na Karlovce.


3. prosince 2020

Webinář: Vakcína proti covid-19. A jak dál?

Skončí onemocnění způsobené virem covid-19 s objevením vakcíny? Nechají se Češi vakcínou naočkovat? Na on-line webináři diskuzní platformy Česko! A jak dál? o tom budou diskutovat prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. z Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce a Bc. Karolína Hájková, PR and marketing specialist, studentka FSV UK, která působí v projektu Medici PRO očkování.


10. prosince 2020

Hudební podvečer se Sborem a Orchestrem UK

Poslechněte si ve čtvrtek 10. prosince v 18.00 hudební díla v podání Sboru a Orchestru UK. Komentář k hudebním ukázkám představí dirigent a muzikolog Haig Utidjian, Ph.D. Přihlášení je možné přes registrační formulář.


17. prosince 2020

Welcome day pro nové zaměstnance

Srdečně zveme nové kolegyně a kolegy na online schůzku, která přiblíží pracovní prostředí rektorátu Univerzity Karlovy.


17. prosince 2020

Divadelní představení Pygmalion

Klub Alumni Vás srdečně zve ve čtvrtek 17.12. od 18.00 na záznam divadelního představení komedie Pygmalion v podání Divadla na Vinohradech. Rezervovat místo si můžete přes registrační formulář.


8. ledna 2021

Den otevřených dveří 3. LF

Dne 8. 1. 2021 se od 14.00 koná na 3. lékařské fakultě Den otevřených dveří. Zájemci o studium se mohou setkat s našimi studenty, kantory, pracovníky studijního odd. nebo si prohlédnout různá pracoviště Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Bude jim představena naše fakulta a studium na ní.


9. ledna 2021

Den otevřených dveří na 1. lékařské fakultě UK

1. lékařská fakulta otevírá své brány všem uchazečům o studium všeobecného a zubního lékařství a řady nelékařských oborů jako je adiktologie, fyzioterapie, ergoterapie, nutriční terapie a porodní asistence. Přijďte se podívat na 1. lékařskou fakultu on-line!


9. ledna 2021

Den otevřených dveří na Farmaceutické fakultě UK

Během 60 minut se zábavnou formou dozvíte informace o možnostech studia na Farmaceutické fakultě UK,

studijních programech Farmacie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, přijímacím řízení a možnostech přijetí bez přijímací zkoušky,

uplatnění absolventů, možnostech vycestovat v rámci studia, ubytování na kolejích a stravování v menze,

studentském životě a zkušenostech studentů.

Budeme odpovídat i na všechny vaše dotazy.


13. ledna 2021

Den na FSV UK online

Zajímá Tě, co obnáší studium na Fakultě sociálních věd?

Kvůli aktuální situaci jsme si pro Tebe připravili nový formát Dne otevřených dveří. #FSVUKonline

Streamování máme připravené na celý den, stačí si tak vybrat část programu, která Tě zajímá a pohodlně se usadit.

NA CO VŠECHNO SE MŮŽEŠ TĚŠIT?

• debaty s našimi vyučujícími a studenty

• ochutnávka vysokoškolského života (přednášky, hry, ..)

• celodenní chat se studenty FSV UK

• seznámení s životem vysokoškoláka v Praze - v centru dění - díky studentským spolkům

• medailonky našich úspěšných absolventů, jejichž cestou se můžeš inspirovat

• podstatné informace od kolegů z Oddělení zahraničních styků a Studijního oddělení

• důležité informace ke SCIO přijímačkám

• virtuální prohlídky našich budov

• cally v komorním počtu osob s našimi studentskými ambasadory #ambasadořiFSVUK

Těšíme se na Tebe virtuálně ve středu 13. ledna!

#studujFSVUK


14. ledna 2021

Den (otevřených) dveří PedF

Skutečné dveře fakulty ti sice letos otevřít nemůžeme, ale ty virtuální budou 14. ledna dokořán!


15. ledna 2021 – 16. ledna 2021

Dny otevřených dveří 2021 Přírodovědecké fakulty UK online

Den otevřených dveří na Přírodovědecké fakultě UK se letos uskuteční pouze v on-line prostředí. Připravili jsme pro vás vše tak, abyste se i z bezpečí a pohodlí vašich domovů dostali přímo na fakultu. Dozvíte se vše o studiu biologie, chemie, geografie, geologie i životního prostředí. Připojit se můžete v pátek 15. 1. i v sobotu 16.1. 2021 mezi 10. - 17. hodinou.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám