• Kalendář

Kalendář

16. listopadu sledujte výroční konferenci Aliance 4EU+

Univerzita Karlova zve všechny členy akademické obce i další zájemce z  řad veřejnosti na výroční konferenci Aliance 4EU+. Ta se letos uskuteční plně online 16. listopadu od 16:00. Rektor UK Tomáš Zima na konferenci převezme předsednictví v Alianci od současného předsedy řídící rady rektorů 4EU+, prezidenta Sorbonny Jeana Chambaze. Vedle Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonny jsou členy této evropské univerzitní aliance také Univerzita v Heidelbergu, Univerzita v  Miláně, Kodaňská a Varšavská univerzita.


Výroční konference se původně měla konat v  Praze, vzhledem k epidemiologické situaci však všechny části programu proběhnou formou videokonferencí. Akci organizuje Univerzita Karlova a živý přenos bude možné sledovat na našem YouTube kanálu: https://youtu.be/O3_mG8pJ7Gc.


Odpolední otevřené konferenci (Open Session) bude předcházet jednání rozhodovacích orgánů 4EU+. Akademici, studenti a pracovníci zapojení do pracovních skupin a dalších těles Aliance budou formou tzv. micro think-tanků diskutovat o třech komplexních tématech relevantních pro 4EU+ a evropské univerzitní aliance obecně. Celá 4EU+ komunita se pak sejde na valném shromáždění, na kterém bude také inaugurován nově vytvořený poradní orgán, akademická rada (Academic Council).


Hlavní veřejná část programu začne v  16 hodin přivítáním ze strany rektorů, ministra zahraničí Tomáše Petříčka, velvyslanců a zástupců Evropské komise. Studenti zapojení do organizace micro think-tanků krátce shrnou výstupy dopoledních debat týkajících se synergií mezi vědou a výukou, evropské dimenze 4EU+ a mobility a konektivity.


Zástupci čtyř 4EU+ Flagshipů představí vybrané příklady aktivit a projektů, na kterých v dané oblasti akademici ze šesti členských univerzit spolupracují. Aliance v  tomto roce vybrala 31 společných vzdělávacích projektů, Varšavská univerzita a Univerzita Karlova podpořily více než dvacítku projektů zaměřených na vědu a výzkum. Ve všech projektech by se však věda a výuka měly propojovat.


Synergie vědy a vzdělávání bude také tématem virtuálního kulatého stolu, ke kterému zasednou kromě rektorů a studentů i zástupkyně Generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu a Generálního ředitelství pro výzkum a inovace Evropské komise.


Těšíme se na viděnou!Důležité odkazy:


Online přenos na YouTube: https://youtu.be/O3_mG8pJ7Gc


Informace na stránkách Aliance 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-183.html
Začátek akce 16. listopadu 2020 v 16:00
Konec akce 16. listopadu 2020 v 18:00
Podtitul 16. listopadu sledujte výroční konferenci Aliance 4EU+
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám