• Kalendář

Kalendář


Metody racionálního čtení a osobní práce s informacemi


Metody racionálního (rychlého) čtení učí třídit a rozlišovat podstatné informace od méně podstatných, identifikovat tzv. informační jádro textu. Metody rychlého čtení, které jsou rozvíjeny zejména od 20. let 20. století, jsou vhodné pro analyticko-syntetické zpracování dokumentů a vhodným nástrojem obsahové analýzy dokumentů.


Obsah semináře


Úvod do metod racionálního, resp. rychlého čtení. Principy rychlého čtení. Rezervy tradičních metod čtení. Rychlé čtení jako vhodná třídící metoda informací a metoda pro přehled a výběr podstatných informací z lehčího nebo středně těžkého textu. Základní metody obsahové analýzy textu spojené s technikami myšlenkových map. Základní trénink pro rozšíření zrakového rozpětí a snížení počtu fixací na řádku. Integrální a kybernetický model čtení. Čtení ve vztahu k pozornosti, paměti a motivaci. Čtení orientační, kurzorické a selektivní. Zařazení metod rychlého čtení do kontextu dalších dovedností a schopností pracovat s informacemi na osobní úrovni. Cvičení na věcných textech, testy.


Metody vedení výuky


Vysvětlení z pohledu metod získávání informací, základní testy, praktické nácviky metod rychlého čtení, upozornění na možnosti tréninku metodami tzv. online učení (http://www.rozectise.cz).


Pomůcky, které si přinese každý účastník


Psací potřeby, tři papíry formátu A3, několik pastelek


Lektor: doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D., Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity a Ústřední knihovna Univerzity Karlovy


Jeho hlavním odborným zájmem je teorie a praxe rešeršních strategií v oblasti vědeckotechnických informací, elektronické informační zdroje, role knihoven v informační společnosti a teorie a praxe informačního vzdělávání. Vedlejším a dílčím zájmem jsou metody rychlého čtení a osobní práce s informacemi, http://www.linkedin.com/in/papik.Program cyklu seminářů Efektivní studium


16. 10. 2017 9:00-12:15 Time Management (PhDr. Dana Rabiňáková)

6.11.2017 9:00-12:00 Mnemotechniky – cesta k dokonalému využití paměti (Mgr. Renata Landgráfová, Ph.D.)

13.11.2017 9:00-13:00 Myšlenkové mapy pro studium (RNDr. Alex Vinšů)

4.12.2017 9:00-15:00 Metody racionálního čtení a osobní práce s informacemi (doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D.)


Začátek akce 4. prosince 2017 v 09:00
Konec akce 4. prosince 2017 v 15:00
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora marketa.houdkova@ruk.cuni.cz
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, Praha 1, 1. patro, č. dv. 141
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10045
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám