• Kalendář

Kalendář


5. Festival práva Praha-Pasov (ve spolupráci s Universität Passau)

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze společně s Právnickou fakultou Univerzity v Pasově připravuje na dny 18.-24. září 2017 již 5. ročník společného Festivalu práva Praha-Pasov (Rechtsfestival Prag-Passau). Jedná se o další pokračování mimořádně úspěšných ročníků 2001, 2003, 2009 a 2013.


Účast na akci se doporučuje především všem studentům, kteří se v krátkodobém či střednědobém horizontu chystají ucházet o studijní pobyty na německojazyčných univerzitách, popř. jsou již pro akademický rok 2017/2018 na takový pobyt nominováni.


Akce se odehraje z jedné poloviny v Pasově a z jedné poloviny v Praze.


Její součástí budou přednášky českých a německých odborníků, jejichž příspěvky budou mnohdy prezentovány párově tak, aby bylo možné posoudit právní úpravu konkrétních právních institutů v Německu i v ČR, hledat rozdíly i styčné body obou národních právních řádů. Příspěvky jsou vybírány napříč všemi právními disciplínami, pozornost bude věnována rovněž unijnímu právnímu rámci, neboť součástí programu je mimo jiné např. i vystoupení generálního advokáta Soudního dvora EU Michala Bobka. Program bude obohacen o řadu dalších společenských a kulturních událostí.


Akce je určena pro 50 německých a 50 českých studentů práva. Vložné za studenta je stanoveno na 800,- Kč/os. a zahrnuje akademický i veškerý doprovodný program, stravování v rámci programu, autobusovou dopravu mezi Prahou a Pasovem, ubytování v Pasově (případně pro mimopražské studenty i ubytování v Praze).


Začátek akce 18. září 2017
Konec akce 24. září 2017
Druh akce Jiné
Organizátor PF UK
Webové stránky http://www.prf.cuni.cz/5-festival-prava-praha-pasov-ve-spolupraci-s-universitat-passau-18-22-zari-1404055614.html
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám