• Kalendář

Kalendář


Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch


Workshop „Latinská Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. Věnuje se zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis), přičemž se mimo jiné dovolává i Hegelovy filosofie, jíž je v roce 2019 věnováno na FF UK několik akcí.


Studium literatury a kultury Latinské Ameriky přináší pohled nejen „na“ specifický kulturní region na pomezí západní civilizace, ale zejména pozornost k pohledu „z“ této oblasti, vnímání její sebereflexe a její kreativity. „Přesazené“ evropské tradice se v koexistenci s indiánskými i africkými tradicemi a v relacích koloniální a post-koloniální historie stávají odlišnou realitou. Určitým hegelovským referentem může být idea velkých epoch a jejich reflexe, zejména změna paradigmatu na přelomu 19. a 20. století směrem k sebeuvědomění a „přijetí vlastní reality“ (Leopoldo Zea) současně s problematizováním evropsky pojaté modernizace. Implicitní konfrontování s evropskou tradicí může podnítit zkoumání dílčích tematických okruhů v literatuře a myšlení Latinské Ameriky:


– konfrontace s představou pokroku: problémy modernity, zápas s rasovým determinismem, idea a motiv návratu, reflexivní „návrat k sobě“;

– význam prostoru v relaci k času: otázky geografie a historie, porovnání evropských a latinskoamerických důrazů, regionalismus v literatuře, archaické a moderní vnímání času;

– sebereflexe a kreativita: souvislost interpretování „vlastní reality“ v esejistice a důrazu na autonomii v literatuře a umění, kreativita jako hledání „vlastního výrazu“ (Henríquez Ureña) ve smyslu kulturní identity, „uchovávat a tvořit“ (Borges).


Workshop se koná v rámci projektu KREAS, The European Regional Development Fund-Project „Creativity and Adaptability as Conditions of the Success of Europe in an Interrelated World“ (No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000734).


Název navrhovaného příspěvku (20 min.) pošlete do 30. května 2019 na adresu: grandesepocas@seznam.cz, spolu s krátkou anotací, stručným odborným CV a emailovou adresou. O přijetí příspěvku budete informováni do 30. června 2019.


Jazyky kolokvia: španělština, portugalština


Organizační výbor: Anna Housková, Šárka Grauová, Dora Poláková

Začátek akce 26. září 2019
Konec akce 27. září 2019
Organizátor Ústav románských studií FF UK
Místo konání akce Filozofická fakulta UK, Oettingenský palác
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


ALIANCE UK


Jak k nám