• Kalendář

Kalendář

Rétorika aneb mistrovství mluveného projevu

K řečnickému pultíku se během svého studia a kariéry dostane každý doktorand. Pokud si nejste jistí svým vystoupením na veřejnosti a míváte trému, je tento praktický workshop o rétorice přímo pro vás. Procvičíte si na něm techniku mluveného projevu tak, abyste působili přesvědčivě a naučíte se využívat takové prostředky, které umocní vyznění vašich slov a prosadí vaši osobnost.


Co se v kurzu naučíte:

- jak trénovat schopnost vcítění se do prožitků posluchače

- jak se psychofyzicky uvolnit „před“ i „během“ výstupu na veřejnosti

- jak učinit svůj hlas podmanivým

- jak využít přesnou artikulaci nejen ke srozumitelnosti

- jak plasticky vysvětlovat díky vědomé práci se zvukovou osnovou věty


Cíle:

1) Zvýraznit mluvní individualitu řečníka

2) Posílit srozumitelnost řeči

3) Zvýšit přesvědčivost projevu


Program:

1) Rozvoj empatie

2) Psychofyzické naladění

3) Vědomé vedení dechu

4) Rozeznění hlasu

5) Síla, tempo, melodie – aspekty podmanivosti hlasu

6) Artikulace – nejen podmínka srozumitelnosti

7) Vliv větného důrazu a frázování na přesvědčivost mluvy


Čas a místo konání: Úterý 21. 9. od 10:00 do 16:00, Malá zasedací síň


Lektorka: MgA. Alena Špačková má dlouholetou zkušenost s přednáškami o rétorice a hlasové výchově nejen na Vyšší odborné škole herecké v Praze a Husitské teologické fakultě UK, ale také u soukromých firem a státních institucí. Zaměřuje se na moderní rétoriku (sebeprezentace, komunikace v rozhovorech, technika mluveného projevu, společenské vystupování mobbing, mediace) a je autorkou několika knih (Moderní rétorika, Trénink techniky řeči, Umění dialogu, Moderní rétorika na univerzitě).


Účastníci: Kurz je určen pro doktorandy a post-doktorandy.


Registrace: Vzdělávací portál


Pokyny pro účastníky:

Účastník prokáže, že

I. absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

II. absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

a. byl očkován proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

b. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

III. prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Po celou dobu trvání akce je třeba mít předepsanou ochranu dýchacích cest.

Začátek akce 21. září 2021
Konec akce 21. září 2021
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor UK Point
Email na organizátora silvie.nedvedova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Malá zasedací síň
Rezervace Vzdělávací portál
Vstupné Ne
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám