• Kalendář

Kalendář

Jak na disertaci a odborné texty


Kurz se věnuje všem podstatným fázím tvorby odborného textu, zvláště disertační práce, výběrově ovšem i textů popularizačních a jiných. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější a výsledná práce odpovídala příslušným standardům. Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou, stylizace textu, pravopisných a gramatických korektur a formální úpravy práce.


Po skončení kurzu je lektor účastníkům k dispozici pro individuální konzultace (včetně pozdějších konzultací mailových).


Hlavní tematické okruhy:

1. Odborný styl – žánrová diferenciace, základní rysy

2. Efektivní psaní; stylistika, gramatika a pravopis (slovní zásoba, terminologie, zkratky, slovosled aj.)

3. Citace a bibliografické údaje

4. Poznámkový aparát

5. Vkládání obrázků a grafů

6. Rejstříky

7. Abstrakt a resumé

8. Formální úprava textu


Čas a místo

Úterý 11. 4., 14:00 - 18:00

Zelená posluchárna


Lektor: Mgr. Jan Táborský - je zkušený lektor a konzultant v oblasti českého jazyka a úpravy písemností. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má rozsáhlé korektorské a redakční zkušenosti. Je autorem stylistické části Mluvnice současné češtiny nebo popularizační knihy Jazykové jednohubky.


Účastníci

Doktorandi a doktorandky


Registrace

Vzdělávací portál


Začátek akce 11. dubna 2023
Konec akce 11. dubna 2023
Druh akce Kurzy, workshopy, semináře
Organizátor UK Point
Email na organizátora petra.konupkova@ruk.cuni.cz
Webové stránky https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-1.html
Program https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-506.html
Místo konání akce Zelená posluchárna
Rezervace Vzdělávací portál
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám