• Aktuality

Aktuality

25. června 2020

Vědecká rada Univerzity Karlovy předala 12 ocenění

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve čtvrtek 25. června bylo oceněno dvanáct osobností Univerzity Karlovy. „Jsem moc rád, že jsme se tu dnes setkali u příležitosti ocenění dvanácti významných osobností UK, jejichž profesní život je úzce spojen s UK,“ řekl na úvod rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, který medaile a pamětní listy předával.  • Historická medaile UK:

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc. (LFHK UK) za mimořádné zásluhy o rozvoj LFHK a UK.

„Velmi si tohoto ocenění vážím. Vážím si toho, že mohu být spojen s univerzitou již 52 let. Vše, co jsem pro univerzitu dělal, jsem dělal tak, jak jsem nejlépe uměl,“ řekl prof. Červinka, který byl již v roce 1995 oceněn medailí bronzovou a v roce 2018 získal zlatou medaili UK.


prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr.h.c. (FF UK) za významné celoživotní dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. Kuthan je světově uznávaný odborník především na období Jagellonců, gotiky a také Karla IV. „Blahopřeji k životnímu jubileu a přeji mnoho elánu pro další badatelskou práci a těšíme se na další knihy o naší historii.“ řekl při předávání rektor Zima. „Toto ocenění vnímám i jako ocenění pro mé spolupracovníky,“ děkoval prof. Kuthan, který již v roce 2015 získal zlatou medaili.  • Zlatá medaile UK:

prof. ThDr. Martin Prudký (ETF UK) za významné dílo v oboru Starého zákona a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Rektor Zima při předávání zdůraznil jeho významné vědecké počiny na řadě mezinárodních institucích. Prof. Prudký je také častým účastníkem mezinárodních konferencí a řady archeologických expedic v Izraeli. „Jsem vděčný, že jsem součástí Univerzity Karlovy. Toto ocenění beru jako povzbuzení do další práce,” děkoval prof. Prudký, který již v roce 2014 obdržel medaili stříbrnou.


prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (1. LF UK) za významné celoživotní dílo v oboru biologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. Raška se ve svém profesním a vědeckém životě zabývá problematikou strukturně-funkční organizace buněčného jádra, nejsložitější buněčné organely, která obsahuje chromozomální DNA, a tudíž celý genom. Už po mnoho let pořádá v Praze konferenci, na kterou se sjíždí světové špičky oboru včetně nositelů Nobelových cen.prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc. (FSV UK) za mimořádné zásluhy o rozvoj UK.

Prof. Rovná v současné době působí jako prorektorka pro evropské záležitosti, kdy významně přispívá k internacionalizaci rozvoji UK. Stojí v čele Evropského centra UK a patří k významným hybatelům prestižní mezinárodní aliance 4EU+, k jejímuž zrodu zcela zásadně přispěla. Zasloužila se i o vznik tří kateder na FSV – Katedry ruských a východoevropských studií, Katedry amerických studií a Katedry (západo-)evropských studií. Při poděkování prof. Rovná uvedla: „Mé tři lásky jsou vnoučata, Evropa a alma mater. Každý den s pokorou a úžasem děkuji, že mohu být členem této úžasné komunity.“  • Stříbrná medaile UK:

prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. (PF UK) za významné celoživotní dílo v oboru občanského práva a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. Dvořák je významnou osobností v oblasti občanského práva a široce spolupracuje s řadou prestižních zahraničních akademií. „Je mi velkou ctí. Rád bych vyjádřil hrdost, že celý můj profesní život patří Právnické fakultě a Univerzitě Karlově,“ řekl po předání medaile a dodal: „Jak praví klasik: Vše co jsem dělal, dělal jsem rád a dá-li pánbůh zdraví, rád bych v tom i nadále pokračoval.“


prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF UK) za významné dílo v oboru českých dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

„S univerzitou jsem se mohl spojit až po roce 1990 a jsem za to moc rád, protože jsem mohl začít pracovat se studenty a doufám, že v tom budu moci ještě pokračovat,“ řekl prof. Hlavačka, který se zabývá především tématem občanská společnost.prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. (MFF UK) za významné dílo v oboru algebry a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. Krajíček je světově uznávanou osobností v matematické logice a výpočetní složitosti. „Blahopřeji a chtěl bych vám popřát mnoho dalších úspěchů a společnosti bych přál, aby používala nejen matematickou logiku, ale i logiku obecně,“ přál rektor Zima. „Velmi si vážím ocenění své vlastní alma mater a budu se snažit, abych si ocenění i nadále zasloužil,“ dodal prof. Krajíček.


prof. RNDr. Petr Solich, CSc. (FaF UK v Hradci Králové) za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK. Prof. Solich je světově uznávaný odborník v oblasti analytické chemie: „Když jsem dostal e-mail, že budu oceněn, byl jsem překvapen, protože jen dělám práci, která mě baví.“ Na univerzitní dráhu ho přivedl jeho otec, který se podílel v r. 1969 na zakládání Farmaceutické fakulty v Hradci Králové. „Za profesně důležitý považuji například i svůj pobyt ve Velké Británii v roce 1991, kde vidím krásnou paralelu zkratky UK - United Kingdom a Univerzita Karlova. Děkuji.“prof. JUDr. Hana Marková, CSc. (PF UK) za významné celoživotní dílo v oboru finančního práva a finanční vědy a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

„Je přední odbornicí na finanční právo a tato často komplikovaná témata přibližuje i veřejnosti. Pravidelně již více jak 20 let vydává publikaci Daňové zákony, která v roce 2009 obdržela cenu Český bestseller v kategorii odborná publikace,“ uvedl profesor Zima.prof. David Storch, Ph.D. (PřF UK) za významné dílo v oboru ekologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Prof. Storch je přední představitel české ekologie s mezinárodním přesahem. Je zakladatelem Fakulty ekologie na PřF. Do ČR přinesl nový obor makroekologie a založil vlastní vědeckou školu, která již vychovala více než 20 studentů. Zabývá se především tématy jako globální změny, ochrana přírody a biodiverzita.


prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (1. LF UK) za významné dílo v oboru hematoonkologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Světově uznávaný hematoonkolog, který se stal průkopníkem transplantace hemu k ocenění řekl: „Kdybych měl jedním slovem shrnout, co mě teď naplňuje, byla by to vděčnost. Vděčnost za ocenění, kterého si moc vážím. Vděčnost, že jsem se mohl zařadit mezi špičkové kolegy odborníky. A v neposlední řadě vděčnost za dobu, ve které žijeme, za dobu svobodnou, za dobu, kdy Univerzita může být skutečně taková, jakou si ji tvoříme.“TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám