• Aktuality

Aktuality

29. června 2020

Univerzita Karlova a UNICEF navazují spolupráci v péči o vzdělávání

Zajímavé stáže pro studenty, důraz na humanitu a také společné plány na podporu vzdělávání. S takovými plány počítá uzavřené partnerství mezi Univerzitou Karlovou (UK) a Českým výborem pro UNICEF, renomovanou humanitární organizací. Memorandum o vzájemné spolupráci podepsali v Karolinu dne 29. června čelní zástupci obou institucí.„Vzdělání je nejlepší investicí, kterou můžeme udělat – jako jednotlivci, společnost i jako celé lidstvo. Univerzita Karlova, jako nejvýznamnější vzdělávací instituce u nás, má přitom od svého založení důležitý mezinárodní rozměr. Věřím, že spolupráce přinese jak širší využití českého výzkumu a inovací v terénních programech, tak praktické zkušenosti studentů s činností mezinárodní organizace,“ uvedla Ing. Pavla Gomba, výkonná ředitelka české pobočky UNICEF. Organizace bude s UK kooperovat v oblasti osvěty, výzkumu a pedagogických aktivit.„Dohoda o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Českým výborem UNICEF je velice dobrou zprávou. UNICEF hraje klíčovou roli při ochraně a zlepšování životních podmínek těch nejpotřebnějších a nejslabších – dětí. Univerzita Karlova má zase ve svých řadách mnoho odborníků, kteří myšlenku UNICEF rádi pomohou šířit a propagovat,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.Celosvětové zkušenosti


Obě instituce podpisem smlouvy stvrdily svůj společný zájem na všeobecném rozvoji humanity a solidarity a při naplňování cílů a zásad Úmluvy o právech dítěte jako věci obecného zájmu na národní i mezinárodní úrovni. Univerzita Karlova se bude aktivně podílet při realizaci kampaní UNICEF, a to prostřednictvím publikační, odborné či přednáškové činnosti.


Studenti UK rovněž získávají možnost stáží v UNICEF. „Řada studentů UK už u nás stáž úspěšně absolvovala; naše smlouva o partnerství však dává stážím a dobrovolnictví formálnější rámec. Studenti se podílejí na přípravě a uskutečnění globálních kampaní UNICEF, organizaci benefičních akcích, poznají i naše administrativní zázemí, pomáhají s překlady... Dlouhodobým stážistům je zadávána realizace samostatných projektů. Takže je vítán každý, kdo se nebojí výzev, chce přiložit ruku k dílu a dokázat něco velkého,“ říká ředitelka Gomba v rozhovoru pro magazín Forum.UNICEF (Dětský fond OSN)

Založen v roce 1946 na pomoc dětem v Československu a dalších zemích zasažených 2. světovou válkou. Dnes pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. Největší část pomoci směřuje do těch částí světa, kde je situace dětí nejtíživější – do rozvojových zemí a do oblastí zasažených přírodní nebo válečnou katastrofou. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde 90 procent ze získaných prostředků. Jen v roce 2019 zajistil UNICEF v rámci svých programů přístup ke vzdělání pro sedmnáct milionů dětí po celém světě.


TEXT: Martin Rychlík

FOTO: Vladimír Šigut, UNICEF


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám