• Aktuality

Aktuality

1. července 2020

Deset významných osobností UK oceněno vědeckou radou

Na zasedání vědecké rady Univerzity Karlovy ve středu 1. července bylo oceněno deset osobností Univerzity Karlovy. Medaile a pamětní listy předal rektor Tomáš Zima.  • Historickou medaili UK obdrželi

prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. (1. LF UK) za celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Pafko je světově uznávaný hrudní chirurg. V roce 1997 jako první v ČR provedl transplantaci plic. Od UK již v roce 2010 obdržel medaili zlatou.


prof. MUDr. Josef Stingl, CSc. (3. LF UK) za významné celoživotní dílo v oboru anatomie a dloholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

„Profesora Stingla lze označit za znalce našich anatomických ústavů,“ uvedl při předání rektor Zima. V roce 1963 absolvoval LF UK v Plzni, kde následně 15 let pracoval na Anatomickém ústavu. Dalších 15 let pracoval na Anatomickém ústavu 1. LF UK a v roce 1993 přešel na Ústav anatomie 3. LF UK, který vedl 20 let. V roce 2006 již obdržel zlatou medaili UK. „S univerzitou jsem spojen již 60 let a jsem za to moc rád. Možná jsem toho dosáhl díky dobré fixaci formalínem,“ s humorem shrnul prof. Stingl.  • Zlatou medaili UK získali

prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. (člen VR) za jeho zásluhy o rozvoj CERGE-EI

Je mezinárodně uznávaný ekonom, působí na CERGE-EI (společné pracoviště Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR). Je členem NERV (Národní ekonomické rady vlády) a také Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Má bohaté zahraniční zkušenosti. Titul Ph.D. v oboru ekonomie získal na University of Pittsburgh, jako vědecký pracovník hostoval na Princeton University. Ve své vědecké práci se zabývá především ekonomií práce a souvisejícími tématy, jako jsou nezaměstnanost nebo rozdíly v platech mužů a žen. V roce 2014 již obdržel stříbrnou medaili UK.


prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. (1. LF) za významné celoživotní dílo v oboru revmatologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Štěpán je mezinárodní odborník na oblast revmatologie, metabolických kostních onemocnění, osteoporózy a biomarkerů. Zasloužil se o rozvoj oboru i vznik osteocenter v rámci ČR i v zahraničí. V roce 2015 obdržel již medaili stříbrnou.  • Stříbrnou medaili získali

doc. MUDr. Alexander Čelko, CSc. (3. LF UK) za významné celoživotní dílo v oboru epidemiologie a prevent. lékařství a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Jeho celý profesní život je spojen s obory hygiena, epidemiologie a preventivní lékařství. V roce 2000 se stal přednostou Ústavu epidemiologie a biostatistiky a vedoucím Katedry hygieny, epidemiologie a preventivního lékařství 3. LF UK. Je členem redakčních rad dvou odborných časopisů, meziresortní komise pro prevenci dětských úrazů při Ministerstvu zdravotnictví ČR. Působil i jako proděkan 3. LF UK a 15 let organizoval studentskou a učitelskou mobilitu na fakultě.


doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK) za významné celoživotní dílo v oboru studií občanské společnosti a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Založila Katedru studií občanské společnosti na FHS UK, kterou devět let vedla. Zasloužila se také o vznik magisterského oboru Studia občanského sektoru, který je jediný v ČR. Ve své práci se tematicky zabývá problematikou občanské společnosti, sociálního podnikání a neziskového sektoru.prof. RNDr. Věra Pacáková, CSc. (PřF UK) za významné celoživotní dílo v oboru analytické chemie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Pacáková je přední odborníci v oboru analytická chemie. „Považuji za veliké štěstí, že jsem celý život mohla dělat to, co mám ráda,“ řekla po předání.


prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. (FF UK) za významné celoživotní dílo v oboru románských studií a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Pelán je přední odborník na evropskou literaturu se specializací především na italská díla, je také významný překladatel a působil i jako redaktor v Odeonu. Zatím jeho posledním velkým počinem je dvousvazková antologie italské renesanční literatury, kterou kdysi koncipoval Václav Černý a kterou Jiří Pelán dovedl ke zdárnému konci.prof. MUDr. Rudolf Špaček, CSc. (3. LF UK) za významné dílo v oboru kardiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Špaček je přední internista a kardiolog spojený především s FNKV a 3. LF UK. V posledních letech pracuje jako primář interního oddělení nemocnice Na Františku. Pro své rozsáhlé klinické zkušenosti je i velmi oblíbeným pedagogem. „Toto ocenění je mi velkou motivací a jsem moc rád, že to, co jsem se za 40 let na Univerzitě Karlově naučil, mohu předávat dál,“ uvedl při děkovné řeči.


prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera (PF UK) za významné celoživotní dílo v oboru právních dějin a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Prof. Tretera se zasloužil o obnovu církevního práva na Právnické fakultě UK. Sepsal řadu učebnic a vybojoval si čestné místo v předních evropských a světových grémiích specializujících se na církevní kanonické i světské konfesní právo. Na Právnické fakultě v současné době vyučuje pět předmětů církevního a konfesního práva a dva vědecké semináře.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám