• Aktuality

Aktuality

1. července 2020

Univerzita Karlova bere udržitelnost a ekologii vážně

Ve čtvrtek 25. června se v Karolinu konal „kulatý stůl“, kolem nějž zástupci akademické obce, veřejnosti i firem diskutovali o zodpovědnosti k otázkám životního prostředí.


Několik desítek akademiků z řady fakult a různých součástí Univerzity Karlovy se ve čtvrtek 25. června zapojilo do debaty o udržitelném rozvoji a jak jít této vizi naproti. „Jistě to není naše poslední setkání, ale historicky první ano,“ uvedl mítink v Karolinu rektor Tomáš Zima, přičemž zdůraznil, že nejstarší univerzita v zemi bere environmentální témata vážně.


Hlavního slova se poté ujala Anna Shavit, členka rektorova kolegia, jež spolu s právničkou Terezou Svobodovou nastavuje šířeji koncipovanou strategii udržitelného rozvoje. „Nyní jsme ve fázi, kdy analyzujeme, co vše se na UK v této věci řeší. A je toho strašně moc, ale bylo by vhodné, abychom všichni o aktivitách těch druhých věděli,“ řekla Shavit. Jednou z možností je zřízení ústřední webové stránky, kde se budou různorodé aktivity sbíhat.Udržitelný rozvoj UK se týká tří hlavních oblastí: výzkumu a výuky, tzv. třetí role univerzity a jejího provozu. „Udržitelný rozvoj přináší obrovský prostor pro interdisciplinaritu, zejména na univerzitách s tak širokou paletou oborů - lékařských, společenskovědních, humanitních, přírodovědných i teologických -, jako má Univerzita Karlova,“ uvedla v prezentaci Shavit.


Univerzita vidí šetrný potenciál k životnímu prostředí mimo jiné v elektronizaci agend a zdrojů, mezioborové výuce a kvalitním základním i aplikovaném výzkumu, dále v provozu se zvýšeným důrazem na péči řádného hospodáře (šetření s vodou, elektřinou či teplem apod.), nakládáním s odpady, energetickou (ne)náročností, podporou dojezdu MHD i na bicyklech.


I s plánem na nového "eko-úředníka"

Obě dámy seznámily účastníky s environmentálními plány do konce roku 2020 i výhledy na strategický záměr UK pro roky 2021 až 2025. K nim patří též vize určeného „sustainability officera“, který by zastřešoval agendy související s udržitelným rozvojem na UK.


Prorektorka Lenka Rovná následně připomněla důležitost mezinárodní spolupráce v alianci 4EU+ i zapojení se do unijních programů a grantových schémat (H2020, Horizon Europe aj.). „Univerzity čeká velká transformace: na green a digital,“ prezentovala profesorka Rovná, načež rozesmála naplněný sál, když pravila, že „na svoji udržitelnost zapomněla“, neboť se nestihla v ten den kvůli pracovním povinnostem, setkáním a konferencím ani naobědvat...Příští rok v červnu bude Univerzita Karlova hostit výroční konferenci Coimbra Group, která bude věnována udržitelnému rozvoji. Zúčastnit se jí má dokonce i generální tajemník OSN.


Tereza Matyska Mičánková z odboru veřejných zakázek rektorátu UK pak doplnila, že si vysoká škola uvědomuje možný dopad svých nákupů na společnost a životní prostředí, takže se chová zodpovědně a UK stanovuje i zavádí metodiky, které tomu napomáhají. Setkání, jehož se zúčastnili zástupci COŽP UK, MFF UK, PřF UK, FF UK i dalších součástí UK a rovněž občané z neziskového sektoru či ekologičtí aktivisté, uzavřela Radka Wildová, prorektorka pro kvalitu vzdělávací činnosti. A to symbolicky, poněvadž se všichni zúčastnění jistě shodovali, že lepších výsledků lze docílit jen kvalitní výukou budoucích generací.


Kulatý stůl: Udržitelný rozvoj na Univerzitě Karlově


Text: Martin Rychlík

Foto: Vladimír Šigut


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám