• Aktuality

Aktuality

3. července 2020

UK organizuje rozsáhlé šetření ke kvalitě distančního vzdělávání

Nečekaný přechod celého procesu vzdělávání a výuky do distanční formy přinesl vyučujícím i studentům mnoho naprosto nových zkušeností, ale i nových poznatků o studiu, výuce, zkoušení apod. UK proto nyní organizuje rozsáhlé dotazníkové šetření, do něhož mohou přispět všichni akademici i studenti a to prostřednictvím ikonky „dotazník“ ve studijním informačním systému.Záměrem šetření je poznat a zachytit v co největší šíří a rozmanitosti mimořádnou zkušenost akademické obce univerzity s distanční formou vzdělávání a získat tak inspirace nejen pro inovace a rozvoj kvality výuky a vzdělávacích metod, ale i pro otázky koncepce studia, nastavení studijních plánů, profilace studijních programů a další související otázky akreditací a hodnocení kvality.


Proto je dotazník připraven v obdobné struktuře jak pro učitele, tak i pro studenty. Všichni vyučující i studenti budou seznámení jak s výstupy hodnocení, tak i s dalšími souvisejícími analytickými podklady. Výsledky hodnocení budou velkou výzvou pro nové přemýšlení o kvalitě vzdělávání nejen na UK, ale i v diskuzi s dalšími VŠ, Národním akreditačním úřadem a MŠMT.Děkujeme Všem vyučujícím a studentům, kteří dotazník vyplní a pomohou tak získat co nejvíce potřebných dat.


Dotazníkové šetření

Učíme (se) na dálku - distanční výuka na UK

Distančnímu vzdělávání na 17 fakultách se věnoval seriál magazínu Forum.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám