• Aktuality

Aktuality

13. srpna 2020

Připomínáme si 100. výročí narození prof. MUDr. Ctirada Johna, DrSc.

Prof. MUDr. Ctiradu Johnovi, DrSc. patří nesmazatelné místo v historii české vědy. Byl profesorem imunologie i mikrobiologie, oba obory přednášel na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tamtéž, v Mikrobiologickém a imunologickém ústavu, po celý svůj život působil. Mimo jiné měl významný podíl na vymýcení celosvětově rozšířeného, vysoce nakažlivého bakteriálního onemocnění člověka a zvířat – brucelózy (dříve též maltská horečka). Profesor John proslul nejen svou výzkumnou prací, kde dosáhl řady původních objevů, ale i skvělými odbornými a navíc společensky a filozoficky laděnými přednáškami.


Jeho vysoká profesní odbornost a jedinečná osobnost jej přivedly do řad prestižních institucí a společností. Přes třicet let stál v čele redakční rady Acta Universitatis Carolinae Medica, byl jedním ze zakladatelů Učené společnosti České republiky, členem vědecké rady Státního zdravotního ústavu v Praze i etické komise Akademie věd České republiky.


Zasloužil se o rozvoj českého lékařství, za což mu Česká lékařská komora udělila titul Rytíř českého lékařského stavu. Získal však celou řadu dalších cen, např. zlatou medaili České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, Purkyňovu stříbrnou medaili či medaili Josefa Hlávky. Obdržel též Jubilejní medaili Univerzity Karlovy - Za celoživotní dílo v oboru imunologie a mikrobiologie, za občanskou statečnost a příspěvek k morální obrodě (stalo se tak v r. 1998 u příležitosti 650. výročí založení UK).


Řadě generací lékařů se profesor Ctirad John zapsal do paměti nejen jako učitel mikrobiologie a imunologie, ale také jako organizátor odborného života a popularizátor vědy. Měl významný podíl na demokratické obnově „své“ fakulty i celé Univerzity Karlovy. Později, i přes pokročilý věk, nepřestal s aktivní prací: vydal řadu vlastních publikací a jako editor inicioval vydání několika knížek o medicíně, o vědě, studentech, lékařích i vědcích.Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc. se narodil 15. srpna 1920 v Číčenicích, vesničce na jihu Čech (zemřel 12. října 2018). Při příležitosti stého výročí jeho narození a jako vyjádření pocty tomuto nevšednímu člověku se chystá vydání knihy Muž, který se nebál zeptat. Svými vzpomínkami do ní přispěly mnohé české osobností - profesorovi přátelé, např. Helena Illnerová, Cyril Höschl či Vladimír Pucholt a další. V knize jsou k vidění fotografie Karla Meistera.


„Ještě kolem svých devadesáti pěti let pan profesor John sledoval politiku, zajímal se o život a dění na Univerzitě i o světovou vědu,“ vzpomíná Štěpán Svačina (na fotografii s profesorem Johnem ), díky němuž kniha vzpomínek vznikla.Představení knihy veřejnosti proběhne dne 10. září od 16 hodin v Akademickém klubu:Na nedožité sté narozeniny profesora Ctirada Johna se vzpomínalo i v jeho rodišti. Do Číčenic, malé vesničky na jihu Čech, se sjela zhruba šedesátka lidí. O profesoru Johnovi promluvila Renata Regálová, starostka obce, zavzpomínal imunolog Jaroslav Svoboda i profesorův syn Radek John.


Při této příležitosti byla na zdi školy (dnes školy mateřské), tedy místa, kde se Ctirad John skutečně narodil a kde jeho rodiče tenkrát učitelovali, odhalena pamětní deska. Akce se zúčastnila řada hostů, mezi nimi i profesor Michal Anděl, emeritní děkan 3. LF UK, či emeritní přednosta IV. interní kliniky 1. LF UK, docent Petr Bartůněk a další kolegové, imunologové. Událo se 5. září 2020:
Foto: Karel Meister, Štěpán Svačina


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám