• Aktuality

Aktuality

9. září 2020

Aliance 4EU+ rozvine 31 vzdělávacích projektů

Více než 50 týmů napříč šesti univerzitami se přihlásilo do první 4EU+ výzvy k předkládání návrhů vzdělávacích projektů. 31 z nich bylo vybráno a získá na aktivity finanční podporu. Univerzita Karlova má zastoupení hned ve 28 projektových týmech. Implementace těchto projektů bude důležitým krokem k vytvoření společného vzdělávacího rámce Aliance.


Výzva byla zaměřena na projekty spojující akademiky, doktorandy a studenty vždy alespoň ze třech členských univerzit 4EU+. Témata spadají do čtyř hlavních oblastí spolupráce, tzv. Flagships.


Schválené projekty splňují několik základních kritérií:


  • Uplatňují inovativní výukové metody;

  • Jsou zaměřené na studenty, které povzbuzují k aktivní účasti v procesu získávání nových znalostí;

  • Jsou založené na výzvách a dotýkají se klíčových problémů, kterým Evropa a svět čelí;

  • Podporují interdisciplinární a mezikulturní způsoby spolupráce;

  • Orientují se na kompetence a dovednosti, které by si každý 4EU+ student měl osvojit.

Přihlašování do prvního kola výzvy bylo uzavřeno 1. července 2020. V průběhu léta pak předložené návrhy prošly kontrolou způsobilosti místních 4EU+ kanceláří a dvoufázovým hodnocením, které provedli zástupci příslušného Flagshipu a poté skupina odborníků na vzdělávání a pedagogiku ze členských 4EU+ institucí.


Konečný seznam 31 vybraných projektů byl schválen 4EU+ Management Committee na zasedání 31. srpna 2020. Seznam zahrnuje:


  • 8 projektů spadajících do Flagshipu 1: Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

  • 11 projektů spadajících do Flagshipu 2: Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

  • 6 projektů spadajících do Flagshipu 3: Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

  • 6 projektů spadajících do Flagshipu 4: Biodiverzita a udržitelný rozvoj

Vzdělávací aktivity, které v rámci projektů budou rozvíjeny, se liší rozsahem, formátem i délkou, výsledky však nejčastěji přinesou do podzimu 2022. Půjde o letní školy a jiné krátkodobé kurzy, tzv. mikrokredity a online, hybridní či tradiční kurzy. Týmy také budou pracovat na rozvoji společných studijních programů.


Týmy, které v prvním kole nebyly úspěšné, mohou přepracovat své návrhy a přihlásit se do druhé výzvy, která bude brzy vyhlášena.


Seznam vybraných projektů je zveřejněn na webu 4EU+.


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám