• Aktuality

Aktuality

6. října 2020

Univerzitní dceřiná společnost GeneSpector s.r.o. představuje avizovaný společný test na COVID-19, chřipku A a chřipku B.

Univerzitní dceřiná společnost GeneSpector s.r.o. představuje avizovaný společný test na covid-19, chřipku A a chřipku B. Včasná diagnostika pomůže převážně symptomatickým pacientům nejenom na akutním příjmu. Nově pacient s negativním testem na covid-19 bude vědět, zda má chřipku a nemusí jít do karantény a může se jít léčit dostupnými antivirotiky. Lidé za tento multiplex nezaplatí více než za nynější test na covid-19. Díky technologii společnosti GeneSpector se již podařilo navýšit testovací kapacity v řadě nemocnic a laboratoří pro covid-19 po celé České republice.


Rektor Univerzity Karlovy v srpnu představil vznik univerzitní dceřiné společnosti GeneSpector s.r.o. a avizoval přípravu multiplexu covid-19, chřipku typu A a typu B na podzim 2020. V září byla na tiskové konferenci odstartována distribuce testů na covid-19 a zároveň přislíben termín představení rozšíření o stanovení chřipky na říjen 2020. Nyní Univerzita Karlova dle slibu představuje hotový multiplex. Objednávky je možné již nyní realizovat na stránkách: https://www.genespector.com.


Multiplex přináší pro vyšetřovaného mnoho výhod. Dosud se vyšetřovaný pouze dozvěděl, zda je či není pozitivní na covid-19. Pokud byl pozitivní na covid-19, musel jít do povinné izolace. Pokud byl test negativní a vyšetřovaný vykazoval některé příznaky tohoto onemocnění, neměl tušení, zda se jednalo o chřipku či jiné virové onemocnění. Nyní díky multiplexu vyšetřovaný může zjistit, že je negativní na covid-19 a pozitivní na jednu z typů chřipek. To má za následek, že se jednak automaticky nenařizuje povinná karanténa, jednak může být osoba léčena dostupnými antivirotickými přípravky. U pacienta s těžkým průběhem respiračního onemocnění je tento závěr velice důležitý zejména v případě urgentního příjmu, kde bude po otestování jasné, zda musí být pacient předán na speciální oddělení JIP s přísnými opatřeními pro onemocnění covid-19 nebo na běžné oddělení.Multiplex společnosti GeneSpector přejímá stejné kvality jako samostatný test na covid-19: odběrové soupravy obsahují opět odběrový roztok viRNAtrap™, který viry okamžitě inaktivuje a zároveň uchovává vzorky stabilní pro samotnou diagnostiku. Bezpečnost pro zdravotnický a laboratorní personál je zaručena. Na vývoji se podílela i Národní referenční laboratoř pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění spadající pod Státní zdravotní ústav.


Univerzita Karlova a její dceřiná společnost se rozhodly společně zapojit do boje proti covid-19 a dalším respiračním onemocněním i nastavením takové cenové politiky, aby byl multiplex dostupný pro všechny testované. Lidé za tento multiplex nezaplatí více než za nynější test na covid-19. Aktuálně se díky technologii GeneSpector diagnostikuje pětina všech testů v České republice. To znamená, že každý pátý testovaný Čech od nynějška obdrží za stejnou cenu testu tři výsledky namísto jednoho.


V září zástupci GeneSpector slibovali zvýšení testovacích kapacit nemocnic a laboratoří pro testování covid-19. Na základě sdílených laboratorních dat1 průměrné regionální nemocnice nyní provádí 50–300 testů denně, velké laboratoře 800–1200. Nyní je možné představit konkrétní data po zavedení této technologie do praxí nemocnic a laboratoří. V minulých týdnech díky protokolům GeneSpector a automatizaci jedna z největších laboratoří byla schopna dosáhnout rekordních 5546 testů za den, přičemž standardně provádí 2500 testů. Intenzivně pracujeme na navýšení testovacích kapacit převážně fakultních a regionálních nemocnic optimalizací celého procesu od odběru po výsledek zavedením řešení GeneSpector.


Odkaz na grafy: https://www.uschovna.cz/zasilka/DF652K6DJU68JBAH-V27/.Univerzita Karlova

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Univerzita má přes 8000 zaměstnanců, z toho více než 4600 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 48 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s více než 600 studijními obory. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 8000 studentů. Univerzita Karlova patří mezi pět evropských univerzit, které se těší největšímu zájmu zahraničních studentů v rámci programu Erasmus. Podle průzkumu Reflex 2013–2014 Pedagogické fakulty UK vykazují absolventi UK dlouhodobě nejnižší míru nezaměstnanosti mezi veřejnými vysokými školami. Finanční ohodnocení absolventů UK na trhu práce patří k nejvyšším.


Charles University Innovations Prague s.r.o.

CUIP je 100 % vlastněná dceřiná společnost UK založená v červnu 2018. Jedná se o organizaci pro výzkum a šíření znalostí, jejíž účelem je zejména zajišťování šíření výsledků vzniklých na UK a zajištění využitelnosti duševního vlastnictví UK v oblasti výzkumu a vývoje a jeho využití k obchodním, průmyslovým a obdobným účelům, tedy jejich komercializaci. CUIP může vstupovat do spin-off společností za účelem komerčního využití duševního vlastnictví UK, spolupracuje přitom s Centrem pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy, které je samostatnou součástí UK a poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií. V roce 2020 CUIP již založilo tři spin-off společnosti – Charles Games s.r.o., která vyvíjí a prodává počítačové hry, LAM-X a.s. zabývající se nanomateriály se schopností aktivní obrany proti široké škále patogenů a GeneSpector s.r.o., která poskytuje komplexní, bezpečné, univerzální a rychlé řešení laboratorní diagnostiky onemocnění covid-19.


Více na: https://www.cuip.cz.


GENERI BIOTECH s.r.o.

Společnost GB byla založena v roce 1995 jako výrobce oligonukleotidů. Na know-how syntézy různých modifikací oligo jsou postaveny real-time PCR IVD kity, s jejichž vývojem GB začala v roce 2010 s tím, že její portfolio IVD kitů trvale narůstá. Svými produkty oslovuje GB segmenty trhu laboratorní diagnostiky v lidské medicíně a R&D.


Více na: https://www.generi-biotech.com.


SPADIA LAB, a.s.

SPADIA LAB je síť diagnostických laboratoří, která patří k největším poskytovatelům laboratorní medicíny v České republice. Provádí široké spektrum rutinních, vysoce specializovaných i unikátních vyšetření. Je akreditovanou laboratoří dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. Rovněž je držitelkou oprávnění k testování covid-19 vydaným ze strany Státního zdravotního ústavu www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovani-puvodce-covid-19-2. Velké počty vzorků SPADII umožňují rychlost zpracování a potřebnou kvalitu výsledků, což je zásadním předpokladem pro správnou péči o pacienta jak v oblasti prevence, tak i v oblasti léčby. Společnost SPADIA LAB a.s. byla založena v roce 2009.


Více na: https://www.spadia.cz.


ZKV Career, s.r.o.

Společnost ZKV Career funguje od roku 2017 a věnuje se rozvoji nově vznikajících společností zejména v raných stádiích od vzniku myšlenky, přes hledání vhodných investorů až po tvorbu obchodních a marketingových strategií. V rámci consultingu pomáhají společnostem jako konzultanti či interim manažeři v oblasti operativy, marketingu, řízení obchodu i lidských zdrojů.


Více na: https://zkvcareer.com.ZA SPRÁVNOST:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UKPoznámky

1

Zdroj dat: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám