• Aktuality

Aktuality

9. října 2020

Aktuální informace týkající se koronavirové situace - sdělení rektora UK prof. Tomáše Zimy

Spectabiles,

Vážená paní děkanko, vážený pane děkane,

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


V reakci na usnesení vlády České republiky č. 997 (problematika školství), č. 994 (problematika činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů), č. 995 (problematika konání hromadných akcí a činnosti umělecké a sportovní), č. 996 (problematika dalších hromadných akcí včetně porad pracovních týmů) a č. 998 (problematika činnosti poskytovatelů zdravotních služeb), vyhlášených dne 8. 10. 2020, sděluji že s účinností od 12. 10. 2020 (problematika školství), resp. výjimečně s účinnosti od 9. 10. 2020 (u některých opatření) se uplatňují následující krizová opatření:


Základní informace – Studium

Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole. Zakazuje se rovněž osobní přítomnost účastníků kurzů celoživotního vzdělávání. Toto opatření je vydáno plošně pro všechny vysoké školy na území celé České republiky.


Zákaz se nevztahuje na osobní přítomnost studentů na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů.


Akademické obřady - Promoce a imatrikulace

Ruší se všechny akademické obřady (promoce, imatrikulace) do 15. 11. 2020.


Výkon pracovní činnosti

Osobní účast na pracovišti je nadále plně zachována v režimu, který má pracoviště nastaveno.


Zakázány jsou hromadné akce konané v počtu vyšším než deset (10) osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet (20) osob ve vnějších prostorech, ovšem s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti.


Současně platí, že se mohou konat kulturní a společenské akce a různá zasedání jen do deseti (10) osob ve vnitřním prostoru, ovšem s výjimkou schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudu a jiných veřejnoprávních osob nebo sobo zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí nepřevyšující sto (100) osob s tím, že mezi jednotlivými osobami musí být rozestup alespoň dva (2) metry a každá z osob má vyhrazené místo k sezení, na němž se převážně zdržuje.


Menzy

Všechny gastroprovozy Kolejí a menz se uzavírají nejpozději ve 20.00 hod.


Vnitřní provozy menz a bufetů budou upraveny tak, aby u stolu seděly maximálně čtyři (4) osoby.


Mimo osob u jednoho stolu musí být zachováván rozestup 1,5 metru.


Koleje

Provoz kolejí zůstává nadále zachován s požadavkem na důsledné dodržování všech hygienických opatření.


Výcviková střediska

Výcviková střediska se uzavírají.


Sportovní centrum Hostivař

Sportovní centrum Hostivař se uzavírá.


Ruší se tak všechny aktivity, ať již profesionální či volnočasové. Uzavírají se všechna sportoviště, včetně bazénu, posilovny, sauny, fitness centra.


Sportování není s ohledem na uzavření budov a tím i šaten možné ani na vnějších sportovištích.


Krizový štáb

Další zasedání krizového štábu UK se uskuteční dne 12. 10. 2020 od 13.00 hod.


S odkazem na zasedání krizového štábu budou další informace doplněny v pondělí odpoledne, příp. v úterý během dopoledne.S přátelským pozdravem,


Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA


V Praze dne 9. 10. 2020, 12.30 hod.Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám