• Aktuality

Aktuality

17. listopadu 2020

Vedení UK předalo ceny za tvůrčí počiny i vzdělávací činnost

Během slavnostní připomínky 17. listopadu Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva byly ve Velké aule Karolina uděleny tradiční ceny za rok 2019 – Cena Miloslava Petruska za prezentaci, Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a Cena Arnošta z Pardubic. Laureátům je předali rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, prorektorky UK Radka Wildová a Milena Králíčková a prorektoři UK Miroslav Bárta, Aleš Gerloch a Jan Royt. S ohledem na epidemiologickou situaci proběhl letos ceremoniál v komornější podobě. Pro veřejnost byl přenášen online.
Cena Miloslava Petruska za prezentaci se uděluje za pozitivní počin, jenž má významný dopad na vytváření obrazu vnímání Univerzity Karlovy v široké veřejnosti. Za rok 2019 ji získaly dva projekty:


Medici PRO Očkování, kteří upozorňují na aktuální situaci, kdy kvůli snadnému šíření nepravdivých a zavádějících informací o očkování narůstá počet lidí odmítajících očkování, čímž dochází k významnému poklesu proočkovanosti naší populace a návratu závažných infekcí.

Cenu převzali Aneta Nyčová a Tomáš Jelínek.
Druhým oceněným bylo Centrum spolků, studentů a absolventů za zdárné zorganizování projektu Svobodný listopad, který během měsíce plných aktivit široce připomínal výročí 30. a 80. výročí obou osudových 17. listopadů v naší zemi. „Myslím, že je nesmírně důležité si připomínat hodnoty demokracie a být si vědomi toho, že spoustu věcí, které nyní považujeme za samozřejmost, dříve samozřejmostí nebyly,“ řekla pro redakci UniMedia předsedkyně spolku Kateřina Grygarová.
Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin je udělována za významný a originální příspěvek, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, nebo realizovaný patent.


Za kolektivní monografii Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího ji získali (foto zleva):


prof. PhDr. Václav Matoušek, CSc., z katedry dějin moderní evropské kultury FHS UK

Ing. Růžena Zimová, Ph.D., z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT

PhDr. Jan Chlíbec, CSc., z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky

Ing. Tomáš Janata, Ph.D., z katedry geomatiky Fakulty stavební ČVUT„Jsem rád, že terénní výzkum bojišť třicetileté války, který se před více než třiceti lety, kdy jsem s ním začínal, jevil jako ojedinělá a neperspektivní pošetilost mladého nezkušeného badatele, je dnes obecně uznávanou standardní vědní disciplínou,“ okomentoval ocenění práce své i svých kolegů profesor Václav Matoušek.Cenu Bedřicha Hrozného převzal vedoucí týmu, který vytvořil publikaci Adenomy hypofýzy, profesor David Netuka. „Rád bych ji věnoval všem spoluautorům a kolegům, kteří s námi společně pečují o pacienty s adenomy hypofýzy. Naším společným cílem je, aby nikdo – ani pacient, ani jeho rodina či okolí prakticky nepoznali, že má tuto nemoc. Prioritou je kvalita života. Té můžeme dosáhnout jedině vzájemnou spoluprací a sdílením dat o pacientech s dalšími odborníky, jež o ně pečují.“


Třetí oceněnou publikací je Digesta neboli Pandekty, svazek II. Jedná se o překlady základních pramenů římského práva do češtiny, které zásadním způsobem ovlivnily další právní vývoj nejen kontinentální Evropy, ale i anglosaského práva.

„Je to pro mě takové pobídnutí k dalšímu úsilí i ukazatel toho, že práce spojená se zprostředkováním bohatství římské právní vědy současnému čtenáři vlastně nikdy nekončí. Ocenění má pro mne o to větší význam, že jsem celou svou akademickou dráhu spojil s Univerzitou Karlovou a s oborem římského práva, proto ji chápu také jako připomenutí významu tohoto oboru, jemuž jsem zasvětil celý život,“ vysvětlil profesor Michal Skřejpek (na fotce vlevo). Cenu rovněž převzali spoluatoři knihy Mgr. Klára Žytková a doktor práv Radek Černoch.


Cenu Bedřicha Hrozného získal také tým vědců z katedry ekologie PřF UK za článek v časopise Nature, v němž dokázali, že při tání grónských ledovců se uvolňuje značné množství metanu a poukázali na jeho mikrobiální původ.
Cena Arnošta z Pardubic je určena akademickým pracovníkům za jejich vynikající pedagogickou činnost a skupinám pedagogických a podpůrných pracovníků za jejich přínos ke zvyšování kvality vzdělávací činnosti.


V kategorii za vynikající počin ve vzdělávací činnosti na UK cenu získal Mgr. Michal Ctibor, Ph.D., z Ústavu řeckých a latinských studií FF UK za interpretační kurzy latiny.


Dále byla cena v této kategorii udělena pedagogům z katedry učitelství a didaktiky chemie PřF UK za Interaktivní periodickou tabulku prvků.Získali ji (foto zleva):

doc. RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D.

RNDr. Luděk Míka, Ph.D.

doc. RNDr. Václav Martínek, Ph.D.

RNDr. Pavel Teplý, Ph.D.V kategorii pro vynikajícího vyučujícího Univerzity Karlovy byla Cena Arnošta z Pardubic udělena docentu Ivanu Bičíkovi z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK.
TEXT: Jitka Jiřičková.

FOTO: Vladimír Šigut.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám