• Aktuality

Aktuality

19. listopadu 2020

PedF UK chce ještě více propojit studenty s učiteli z praxe

Projekt SPIN – spolupráce a inovace vznikl z iniciativy katedry matematiky a didaktitky matematiky a katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK za podpory Nadace České spořitelny. Jeho hlavním cílem je zkvalitnit a inovovat přípravu budoucích učitelů prvního stupně. Největší důraz se klade na propojovaní teorie a praxe, například prostřednictvím tandemové výuky v rámci vysokoškolských kurzů, práce s čerstvými absolventy nebo tutoringu.


„Projekt jsme iniciovaly zejména proto, abychom studentům umožnily setkávat se se skutečnými dětmi a učiteli nejen v rámci praxí, ale i v teoretických předmětech, a abychom zefektivnily vzájemnou spolupráci mezi vysokoškolskými učiteli a učiteli základních škol, učily se od sebe navzájem a tím se profesně rozvíjely,“ vysvětlují iniciátorky projektu SPIN Jana Poche Kargerová (na fotce vlevo) z katedry preprimární a primární pedagogiky a Darina Jirotková z katedry matematiky a didaktiky matematiky PedF UK.
Jednou z klíčových aktivit projektu je tandemová výuka vysokoškolských pedagogů a učitelů z praxe přizvaných do kurzů na fakultě. Studenti tak mohou přímo ve výuce propojovat otázky z teorie s příklady z praxe, diskutovat s učiteli, doptávat se, porovnávat a svou zkušenost reflektovat.

„Spolupráce učitelů na přípravě lekcí pomáhá vysokoškolským učitelům revidovat obsah teoretických kurzů a obohatit je o pohled praxe, po kterém studenti pedagogických fakult dlouhodobě volají. Učitelé základních škol zase vítají možnost inspirovat mladší generaci učitelů a podílet se na proměně učitelského vzdělávání. V rámci této aktivity vzniknou metodické materiály,“ popisuje Petra Vallin z katedry preprimární a primární pedagogiky PedF UK a projektová manažerka projektu SPIN.


Myslí se také na práci s čerstvými absolventy, kteří se setkávají v rámci takzvaných kaváren. Jedná se o pravidelná reflektivní setkání, jejichž cílem je vytvořit platformu, kde budou začínající učitelé hovořit o výzvách a problémech, s nimiž se potýkají, a společně pro ně hledat řešení.


Návaznost praxe je dále podpořena takzvaným tutoringem, kdy absolventi a diplomanti z řad studentů spolupracují při inovování výuky budoucích učitelů. Jejich úkolem je především inspirovat svým přístupem ke studiu učitelství i učitelské profesi. Mimo jiné také pomáhají při vedení ročníkových prací a hodnocení, a to zejména v době distančního vzdělávání.Do projektu jsou zapojeny neziskové organizace, s nimiž katedry dlouhodobě spolupracují. Mezi ně patří Step by Step ČR, o.p.s., instituce sdružující a podporující učitele působící v programu Začít spolu, a H-mat, která vzdělává učitele základních i mateřských škol v duchu Hejného matematiky. Cílem je upevnit spolupráci napříč těmito institucemi a sladit přístupy k přípravě budoucích učitelů.TEXT: Jitka Jiřičková.

FOTO: Shutterstock, archiv PedF UK.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám