• Aktuality

Aktuality

24. listopadu 2020

75 let Lékařské fakulty v Hradci Králové

Lékařská fakulta v Hradci Králové vznikla v roce 1945 jako pobočka pražské Fakulty všeobecného lékařství, původní vizí bylo vytvoření základu budoucí nové univerzity na východě Čech. Historie se však odvíjela jinými cestami, a třebaže fakulta byla na nějaký čas také vojenskou akademií, proměnila se nakonec v samostatnou lékařskou fakultu, která je pevnou a nezpochybnitelnou součástí velké a historické alma mater - Univerzity Karlovy.


Pokud se podíváme o 75 let zpět, existovala v tehdejší Československé republice univerzita v Praze, Brně a Bratislavě. Založení Lékařské fakulty v Hradci Králové v roce 1945 bylo logickým vyústěním snah vedení města v čele se starostou Františkem Ulrichem, který se snažil vybudovat z Hradce Králové metropoli s vysokou úrovní vzdělanosti. První snahy o vytvoření vysoké školy ve městě spadají již do dvacátých let. Po skončení druhé světové války nabraly tyto snahy na intenzitě. Důležitou roli hrála existence Okresní nemocnice s dostatkem špičkových odborníků, kteří se ostatně velmi aktivně do jednání o vytvoření fakulty zapojili, jmenovat můžeme především Jana Bedrnu, Antonína Fingerlanda a Jana Maršálka a k nim samozřejmě řadu dalších.


Prvním zastupujícím děkanem byl už 3. září 1945 jmenován prof. Bohuslav Bouček, fakulta získala své sídlo v budově bývalého sborového velitelství na Šimkově ulici, kde dodnes sídlí teoretické ústavy. Přes problémy s předáním budovy, komplikace s personálním obsazením a nekonečnou administrativou se přeci jen podařilo vyhlásit zápis budoucích posluchačů pro studijní rok 1945/46. V průběhu zápisového období vstoupil v platnost také dekret prezidenta republiky o zřízení fakultní pobočky v Hradci Králové a pak už následoval 25. listopad 1945 a slavnostní otevření fakulty a zahájení výuky. Ke studiu nastoupilo více než 400 posluchačů do různých ročníků, přihlásili se i ti, kterým dokončení studia znemožnila válka a zavření českých vysokých škol. První promoce se proto mohla konat už 15. dubna 1946.Od této první promoce složilo svůj promoční slib ve staroslavném Karolinu již téměř 10 tisíc všeobecných a zubních lékařů studujících v českých studijních programech. V 90. letech bylo na hradecké fakultě otevřeno také studium medicíny v angličtině pro zahraniční posluchače. Postgraduální vzdělávání probíhá na LF HK ve 22 doktorských studijních programech a fakulta zajišťuje i specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou.


Výuka medicíny se v průběhu 75 let velmi proměnila: „Máme dnes nevídané možnosti. Moderní výukové metody a programy, sofistikované pomůcky, počítačová technika a vše propojující internet. Vzájemná výměna informací se pochopitelně nedá ani porovnávat, stejně jako kontakty a spolupráce se zahraničím. To vše samozřejmě kvalitu výuky významně zvyšuje. Co však zůstává ze všeho nejdůležitější, beze změny od počátků naší fakulty, je role učitele. Jeho zkušenosti, znalost problému, osobní přístup. Předávání nabytých vědomostí z generace na generaci je při výuce medicíny stále to nejdůležitější,“ uvedl děkan LF HK prof. Jiří Manďák.


Fakulta se samozřejmě rozrůstá, navštěvují ji téměř dva tisíce studentů v různých studijních programech počínaje bakalářským programem Ošetřovatelství, přes magisterské programy Všeobecné a Zubní lékařství, doktorské programy, atestační kurzy až po Univerzitu třetího věku. Původní budova v Šimkově ulici už není dostačující, proto ve Fakultní nemocnici vyrostlo Výukové centrum LF HK a v bezprostřední blízkosti Fakultní nemocnice byla před pěti lety otevřena první budova budoucího kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Stane se po svém dokončení společným sídlem Lékařské a Farmaceutické fakulty v Hradci Králové.


Nedílnou součástí Lékařské fakulty v Hradci Králové zůstává zdejší Fakultní nemocnice: „Nemocnice by bez fakulty byla jen zlomkem své činnosti a pověsti. Měli bychom si toho být trvale vědomi – nemůžeme existovat bez sebe, bez spolupráce, bez součinnosti a bez trvalé lidské, vědecké, odborné i medicínské spolupráce. A my ani bez sebe existovat nechceme,“ řekl k výročí LF HK ředitel Fakultní nemocnice v Hradci Králové prof. Vladimír Palička.


Život na fakultě se nezastavil ani nyní v době nouzového stavu, vzhledem k výjimce

z usnesení vlády pro studium lékařských a zdravotnických programů zde probíhá kombinace distanční a prezenční výuky. Řada mediků je zároveň zapojena do pomoci v nemocnicích, sociálních zařízení a na hygienických stanicích. Epidemiologická opatření však nedovolí, aby se zaměstnanci a studenti fakulty společně sešli na tradičním podzimním koncertu, který měl být věnován jak připomenutí Dne boje za svobodu a demokracii, tak 75. výročí otevření Lékařské fakulty v Hradci Králové. Fakulta proto připravuje ve spolupráci s Královéhradeckým kvartetem alespoň záznam koncertu, který bude dostupný online. Kdokoliv se pak může zapojit k výzvě Zahrajte studentům LF HK, stačí 25. listopadu zavolat do oblíbeného rádia a nechat zahrát všem studentům, kteří aktivně pomáhají všude, kde je třeba.Za správnost:


Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy Univerzita Karlova

Lékařská fakulta v Hradci Králové

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám