• Aktuality

Aktuality

9. prosince 2020

Ekonom Matějka získal prestižní grant ERC, již podruhé

Ekonom Filip Matějka z CERGE-EI získal prestižní Consolidator Grant Evropské výzkumné rady (ERC), v pětiletém projektu „Attention“ (Pozornost) bude pokračovat ve zkoumání nedokonalostí lidského rozhodování a jeho vlivu na společnost.Filip Matějka působí na CERGE-EI, společném pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie Věd ČR a Univerzity Karlovy, a prestižním grantem Evropské výzkumné rady (ERC) je oceněn již podruhé. V roce 2015 získal jako první v České republice ERC Starting grant pro společenskovědní výzkum (ve stejném roce získal ERC grant také David Kosař z Masarykovy univerzity). „Málokdy se stává, že po udělení Starting grantu je následně udělena i tato další podpora. Filipovi se to podařilo, protože přišel s projektem, v němž klade velmi důležité otázky a řeší je přístupem, který je originální,“ komentuje mimořádný úspěch profesor Zdeněk Strakoš z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, který v minulosti vedl jeden z hodnotících panelů pro udělování ERC grantů a dnes pro vědce spolupořádá workshopy a dlouhodobě usiluje o větší úspěšnost českých žadatelů v soutěži o ERC granty.


„V podpořeném projektu budeme zkoumat, jak a proč si lidé zjednodušují vidění světa. Například dnes spousta lidí věří, že je dobré se proinvestovat z krize. Je to zjednodušení, protože to v mnoha krizích vhodné je, ale v té současné pravděpodobně ne. Učíme se poučky, u kterých zapomínáme, že neplatí pro každou situaci,“ popisuje pro UK Filip Matějka.


„Druhá část projektu se týká zdravotnictví a rozhodování lékařů. Díky moderním technologiím máme data z počítačových systémů nemocnic v Berkeley a vidíme, jak lékaři postupují a jak se rozhodují při vyšetřování nového pacienta – na co v systému kliknou, v jakém pořadí, co je z uvedených informací zajímá. Moderní technologie na lékaře ale o pacientech valí mnoho dat, kdy jen některá jsou pro ně relevantní. Těch dat je často tolik, že je lékaři nejsou schopni v daný moment zpracovat a raději je ignorují. Naším cílem je navrhnout tyto systémy lépe, aby lépe sloužily lékařům, a zároveň budeme sledovat, jak se lidé rozhodují,“ popisuje Matějka.


Na projektech bude kromě českých kolegů spolupracovat s kolegy z Berkeley a také z Budapešti. Spolupráce a diskuze s kolegy jsou pro něho cenným zdrojem inspirace: „Během prvního ERC grantu jsem rok a půl strávil na University of California, Berkeley, kde vzniklo mnoho nápadů. Inspiraci ale čerpám odkudkoliv – z diskuzí s kolegy, ale i z novin a běžného života,“ dodává úspěšný ekonom.


Filip Matějka se svým projektem uspěl v konkurenci více než dvou a půl tisíce žádostí z 23 zemí. Do České republiky letos putují celkem čtyři ERC Consolidator Granty, které se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. Předpokladem úspěchu jsou skvělé vědecké výsledky odpovídající danému oboru a stupni kariéry a zároveň excelentní originální myšlenka. Společně s Matějkou letos v oblasti společenských věd uspěli David Kosař a David Zbíral a v oblasti vědy o neživé přírodě Robert Vácha, všichni z Masarykovy Univerzity.


Doc. RNDr. Filip Matějka, Ph.D.

Vystudoval fyziku na Univerzitě Karlově, doktorát z aplikované matematiky získal na Princetonské univerzitě v USA, kde se také začal zajímat o ekonomii. Na Princentonské univerzitě se také zrodila jeho spolupráce s držitelem Nobelovy ceny za ekonomii Christopherem Simsem. Od roku 2010 působí jako výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR. O rok později se stal členem akademického sboru CERGE-EI. Má řadu mezinárodních zkušeností a byl oceněn například Nadačním fondem Neuron či v loňském roce Cenou za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, kterou uděluje ministr školství.


Ve své práci se mj. soustředí na vývoj a aplikaci teorie racionální nepozornosti. Zabývá se tím, jak lidé při rozhodování v různých situacích pracují s informacemi – kterými se nechávají ovlivnit, a které naopak filtrují a nevěnují jim pozornost. Jeho výzkum se netýká výhradně ekonomie, ale přesahuje do dalších společenských věd. V rámci projektu IDEA anti COVID-19 se zapojil do řešení koronavirové krize.


TEXT: Pavla Hubálková

FOTO: Vladimír Šigut
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám