• Aktuality

Aktuality

22. prosince 2020

Sváteční slovo rektora UK

Vážení a milí členové a přátelé akademické obce Univerzity Karlovy,

vážené dámy a vážení pánové,


dovolte mi vás pozdravit z pražského Karolina, ze srdce Univerzity Karlovy. Tento sváteční čas je časem, kdy myslíme na naše nejbližší, na své přátele, i na ty, kteří tu s námi již bohužel nejsou. Je to čas, kdy sdílíme sváteční chvíle radosti, sounáležitosti a blízkosti.


Na adventním věnci hoří všechny svíce. Poslední - čtvrtá - zvaná andělská, symbolizuje mír, pokoj a lásku. Tyto hodnoty – nezbytné pro duchovní a emocionální zázemí – jsou důležité pro každého jednoho z nás. Uplynulých deset měsíců nám to v podobě nečekaných výzev a zkoušek, jimž jsme byli vystaveni, více než důrazně připomnělo.


Vánoční příběh je příběhem rodiny a poselstvím naděje, lásky, obětování se a oslav života jako křehkého Božího daru. Příběh rodiny je živý a je odkazem pro nás všechny. A v těchto okamžicích a po společně prožitém více než kdy jindy!


Máme za sebou náročný rok, také jeden z nejpodivnějších. Rok, během něhož jsme kromě všech obvyklých, běžných starostí museli čelit také nákaze, která nám znemožnila žít naše normální životy, na jaké jsme byli doposud zvyklí. Prožili jsme a prožíváme období, jež vneslo do našich životů velkou nejistotu, strach a leckdy i smutek. Ale také přineslo naději, solidaritu a víru v lidské vědění. Naději ve fakta a zdravý rozum, kterým odmítneme dezinformace a manipulace a který bude tím nejlepším kompasem pro naše rozhodování.


Naše Alma mater nepředstavuje od svého založení před 672 lety pouze centrum vzdělanosti a vědění, ale také silné živé společenství, jež vždy prospívalo své zemi a jejím obyvatelům. Pedagogové a studenti nežijí odloučeni od veřejného života, ale jsou jeho aktivní součástí, jak ukázaly události roku 2020 – a především nutnost rychlé reakce v důsledku šířící se pandemie.


Jako rektor Univerzity Karlovy chci Vám všem ze srdce poděkovat za Vaše nasazení, prokázanou erudici, zodpovědnost i osobní odvahu. Především našim studentům – nejen budoucím lékařům a zdravotnickým pracovníkům. Bez nich by situace byla mnohem horší. Jejich pomoc, nasazení a velká ochota je nedocenitelná. Zároveň bych si přál, aby se nejen oni mohli vrátit naplno do učeben.


Děkuji dále všem členkám a členům akademické obce, vědeckým pracovníkům, pedagogům a pracovníkům za vše dobré, co vykonali pro Univerzitu Karlovu a naši společnost v právě končícím roce. Poděkování si zaslouží každý, kdo vložil svou energii a nabídl nezištně své síly.


Chci ujistit českou veřejnost, že Univerzita ve své podpoře boje proti zákeřné nemoci nepoleví, a to ať již pokračováním v dosavadních aktivitách, tak ve snaze zajistit svým studentům řádné a plnohodnotné studium.


Obrovským výzvám letos čelilo vzdělávání. Takřka ze dne na den jsme byli nuceni převést školy do domácí výuky a zabezpečit její fungování. Mám radost, že se se nám mnohé povedlo – a to právě a díky práci tisíců učitelek a učitelů, kteří neúnavně pokračovali ve vzdělávání svých žáků a studentů přes počítače. Opatření, které vláda přijímala a možná ještě přijímat bude, mají ale nepříznivý dopad na ty nejzranitelnější – na děti a studenty.


Školy jsou tu od toho, aby lidé byli lepší. Aby přemýšleli, aby se dokázali odpovědně rozhodnout, aby dokázali poznávat pravdu. Zde na půdě univerzity víme, jak náročné a zodpovědné povolání učitelů je. Ti, kdo si jej zvolili, se na svojí práci připravují dlouhé roky. A teď, ze dne na den se učiteli museli stát mámy, tátové, babičky, dědové, bratři a sestry. Oceňuji, jak odpovědně se většina z nás k tomu postavila.


Přeji si, aby se studenti mohli opět vrátit do učeben, aby se budovy univerzity znovu zaplnili lidmi. To je totiž univerzita. Přeji nám všem, ať dále současnou situaci zvládáme a každému z naší společnosti – ať se daří dobře.


Při myšlence na betlémské poselství se, myslím, stačí porozhlédnout kolem sebe a uvědomit si, že pravá krása je v pospolitosti a jednoduchosti – v láskyplném gestu, vřelém slovu, svátečním popřání blízkým, přátelům a sousedům …Obzvláště v letošním roce vzpomeňme těch, kteří jsou nemocní a slabí, a ubezpečme je, že na ně myslíme, že jsme s nimi, že nejsou opuštěni, …a neopomeňme ani ty, kteří se o ně starají, přináší jim radost a naději.


Schole – škola – označovalo ve staré řečtině místo, určené ke klidu, přemýšlení. Vánoční svátky k odpočinku a rozjímání přímo vybízejí. Odpočiňte si, odpojte se od shonu každodenního života a přemýšlejte, co je pro vás a vaše blízké opravdu důležité.


Přeji všem lidem dobré vůle radostné Vánoce, hodně zdraví, štěstí, optimismu, elánu a naplnění všech předsevzetí - snad již - ve zdravém roce 2021.


Přejme si všichni společně, nechť je rok 2021 rokem dobrým, úspěšným a radostným.
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám