• Aktuality

Aktuality

4. ledna 2021

Série školení představí, jak na "open" podmínky v EU projektech

Centrum pro podporu open science při Ústřední knihovně Univerzity Karlovy je pracovištěm, které se věnuje problematice správy výzkumných dat a otevřeného přístupu k vědeckým informacím. Nyní všem akademickým a výzkumným pracovníkům UK nabízí výjimečnou příležitost prozkoumat tato témata formou praktických workshopů a diskuzí s odborníky v rámci série školení Open Science: od dat k publikaci.


To je spolupořádáno s Odborem pro vědu a výzkum a proběhne v termínu 3.—4. 2. 2021. Záštitu nad školením laskavě převzal prorektor pro vědeckou činnost Univerzity Karlovy, doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.


Školení nabídne vhled do nových trendů v publikování vědeckých výstupů a práce s výzkumnými daty. Svým obsahem bude zaměřeno především na výzkumné pracovníky, s cílem uvést jak obecné informace o principech open science, tak představit užitečné nástroje, které mohou akademici ke své práci využívat, a možnosti podpory, které Univerzita Karlova nabízí. V rámci školení budou představeny mj. také podmínky poskytovatelů financí, které se vztahují k open science, což může být zvlášť užitečné pro řešitele evropských projektů (H2020, ERC apod.) nebo vedoucí výzkumných týmů.


Školení bude multioborové a obsáhne celou řadu témat:

  • plánování, organizace a důležité principy práce s výzkumnými daty,

  • otevřené publikování nejen v časopisech,

  • nástroje otevřené vědy a oborové repozitáře,

  • autorsko-právní problematika v oblasti nakládání s výzkumnými daty a publikacemi,

  • otevřený přístup jako podmínka poskytovatelů financí,

  • nebezpečí predátorských praktik v oblasti vědeckého publikování.


Mezi přednášejícími jsou mimo jiné Mgr. Jan Urban, Ph.D. z Centra pro otázky životního prostředí, doc. Ing. Robert Pergl, Ph.D. z Data Stewardship Wizard nebo držitel Novinářské ceny za datovou žurnalistiku Jan Cibulka.


Kompletní program naleznete na stránkách Centra pro podporu open science.


Školení je plánováno jako prezenční událost, která proběhne ve Velké zasedací síni na rektorátu UK. V případě nepříznivé epidemiologické situace bude školení přeneseno do online prostředí. O případné změně budou přihlášení účastníci informováni na uvedených e-mailových adresách, aktuální informace sledujte na stránkách události.


K účasti na školení je nutné se registrovat.


Pro obdržení potvrzení o úspěšném absolvování školení je potřeba zúčastnit se obou částí školení v plném rozsahu (dvoudenní seminář + distanční výuka).


V případě dotazů či pokud narazíte na problém s přihlašováním, neváhejte se obrátit na .Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám