• Aktuality

Aktuality

13. ledna 2021

Aliance 4EU+ vyzývá k podání společných projektů

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


Rádi bychom vás informovali o otevření druhé výzvy pro předkládání návrhů společných vzdělávacích projektů v rámci Aliance 4EU+ a o připravovaném vypsání třetího ročníku minigrantů Univerzity Karlovy na podporu alianční spolupráce ve vědě a výzkumu.


Deadline pro podání žádostí do obou výzev je 1. března 2021. Projektové týmy musí být složené z akademiků z alespoň tří aliančních univerzit (Univerzita Karlova, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di Milano a Københavns Universitet). Tematicky musí projekty spadat do jednoho ze čtyř 4EU+ Flagshipů.


Veškeré informace o výzvě pro vzdělávací projekty jsou k dispozici na stránkách 4EU+: https://4euplus.eu/4EU-190.html. Projektová žádost se podává prostřednictvím online formuláře. Před podáním návrhu žadatelům doporučujeme kontaktovat Evropské centrum.


Podrobné informace o minigrantech budou brzy zveřejněny zde: https://ec.cuni.cz/EC-139.html. Podmínky budou stejné jako v minulém roce, jedinou změnou bude podání žádosti prostřednictvím online formuláře, podobně jako v případě vzdělávacích projektů. Odkaz bude brzy zveřejněn na uvedené webové stránce.


Pro hledání partnerů na ostatních 4EU+ univerzitách lze využít sekci „Search for partners“ na 4EU+ Sharepointu, návod je dispozici zde.


Všichni zájemci o druhé kolo výzvy pro 4EU+ vzdělávací projekty jsou srdečně zváni na online workshop, který se uskuteční 11. února. V dopolední části budou představeny všechny parametry výzvy a zodpovězeny dotazy účastníků. Odpolední program bude rozdělen dle jednotlivých Flagshipů, účastníci budou mít možnost představit své projektové návrhy a případně rozšířit své týmy o další partnery. Veškeré informace o workshopu budeme postupně zveřejňovat zde


Věříme, že souběžné zveřejnění obou výzev pomůže týmy nasměřovat do vhodného schématu podpory. Podání žádostí do obou výzev jedním týmem není formálně vyloučeno, musí být ale řádně odůvodněno a finanční prostředky nesmí být použity na tytéž aktivity.


Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se prosím na Evropské centrum na adrese 4euplus@cuni.cz.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám