• Aktuality

Aktuality

25. února 2021

Vědecká rada UK udělila čtyři stříbrné medaile

I na únorovém zasedání Vědecké rady UK ve čtvrtek 25. února byly oceněny čtyři významné osobnosti Univerzity Karlovy. „Je to vždy slavnostní chvíle, kdy se v úvodu zasedání Vědecké rady setkáváme, abychom ocenili práci těch, kteří léta pracovali a pracují na naší univerzitě,“‎ řekl úvodem prorektor Jan Škrha, který stříbrné medaile a pamětní listy předal.
Stříbrné pamětní medale UK získali:

doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D. (3. LF) za významné dílo v oboru dermatovenerologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Docentka Monika Arenbergerová, absolventka 1. LF UK se již od promoce věnuje jak lékařské profesi, tak i vědecké činnosti. V letech 1997–2001 působila na Institutu Maxe Plancka v Berlíně. Od roku 2001 působí na Dermatovenerologické klinice 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v současné době na pozici zástupce přednosty kliniky. Mezi její hlavní klinický a výzkumný zájem patří melanomy; každoročně se podílí na osvětové činnosti pro veřejnost pořádáním „Stanu proti melanomu“‎. Kromě toho je od roku 2018 proděkankou 3. LF UK pro zahraniční a vnější vztahy.prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc. (LF Plzeň) za významné celoživotní dílo v oboru hygieny, preventivního lékařství a epidemiologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesor Petr Pazdiora je významnou autoritou v oblasti epidemiologie infekčních nemocí a vakcinologie. Svou celoživotní odbornou, organizační a pedagogickou činností se zasloužil o rozvoj svého vědního oboru. Svým přímým i nepřímým působením ovlivnil bezmála dvě generace lékařů, studujících nejen na LF UK v Plzni, ale i mnoho dalších zdravotnických pracovníků nejen v ČR, nýbrž i v zahraničí.prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc. (1. LF) za významné dílo v oboru onkologie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Profesorka Petra Tesařová je významná česká klinická onkoložka a hematoložka. V onkologické praxi se soustřeďuje především na pacientky trpící rakovinou prsu. Kromě vlastní praxe a pedagogické činnosti se věnuje i edukačním projektům, které se zabývají onkologickou problematikou a vztahy mezi lékařem a pacientem a připravuje vzdělávací programy pro pacienty i pro zdravotnický personál. Je velmi aktivní v oblasti preventivních programů, které se zaměřují na správnou edukaci onkologicky nemocných a jejich příbuzných. Právem patří mezi významné osobnosti v medicínské osvětě a prevenci.doc. MUDr. Jan Tošovský, CSc. (1. LF) za významné celoživotní dílo v oboru chirurgie a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK

Významný chirurg, který po promoci v roce 1970 nastoupil do nemocnice v Kolíně a od roku 1972 pracoval na I. Chirurgické klinice FN Praha jako sekundární lékař, odborný asistent a později jako zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči. Od roku 1993 do 2003 působil ve FN Ostrava, kde založil nové pracoviště kardiochirurgie. Aktuálně působí na II. Chirurgické klinice 1. LF UK a VFN v Praze, kde byl v letech 2003–2009 přednostou. Jeho vědecko-výzkumná činnost je zaměřena především na chlopenní chirurgii a zejména záchovné operace mitrální chlopně. Nadále předává své zkušenosti a je velmi oblíbeným, trpělivým pedagogem pregraduálních i postgraduálních studentů a mladších kolegů. Kromě toho je členem řady českých i mezinárodních odborných společností.TEXT: Pavla Hubálková.

FOTO: Vladimír Šigut.

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám