• Aktuality

Aktuality

3. března 2021

Šetření mezi vyučujícími a studujícími k výuce a vzdělávání na dálku

Tak jako po letním semestru minulého akademického roku se i nyní UK rozhodla po proběhlém zimním semestru zorganizovat šetření mezi vyučujícími a studujícími k výuce a vzdělávání na dálku. Na rozdíl od předešlého semestru tentokrát proběhla výuka kompletně v režimu na dálku a patří dík všem vyučujícím, studujícím i vedením fakult, že se s touto situací vypořádali.


Smyslem šetření prostřednictvím předkládaného dotazníku je poznat a zachytit v co největší šíří a rozmanitosti mimořádnou zkušenost akademické obce univerzity s organizací a průběhem vzdělávání na dálku ve všech možných podobách a získat tak inspiraci nejen pro inovace a rozvoj kvality výuky a vzdělávacích metod, ale i pro otázky koncepce studia, nastavení studijních plánů, profilace studijních programů a další související otázky akreditací a hodnocení kvality.


Dotazník je možné vyplnit po přihlášení do Studijního informačního systému (https://is.cuni.cz/studium/index.php) a kliknutí na červeně rámovanou ikonku s názvem Dotazník. Šetření je otevřeno do 24. 3. 2021 a je plně anonymní.Za vyplnění dotazníku Vám předem velmi děkuje paní prorektorka Wildová: „Věřím, že se nám díky Vaší ochotě podělit se s námi o Vaše zkušenosti, podaří opět zachytit onu unikátní kolektivní zkušenost celé akademické obce UK s výukou na dálku po celý semestr. Všichni vyučující i studenti budou seznámení jak s výstupy hodnocení, tak i s dalšími souvisejícími analytickými podklady.“

Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám