• Aktuality

Aktuality

7. dubna 2021

Přehled laureátek a laureátů cen Univerzity Karlovy a výzkumné podpory Donatio za rok 2020

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti, který každoročně připadá na 7. dubna a je spojen s výročím založení Univerzity Karlovy, si dovoluje UK informovat a zveřejnit přehled cen, ocenění a výzkumných podpor, o kterých bylo rozhodnuto v minulých týdnech.


Laureátům Ceny rektora, Mimořádné ceny rektora, Bolzanovy ceny, Ceny Miloslava Petruska za prezentaci, Ceny Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin a výzkumné podpory Donatio Universitatis Carolinae budou jednotlivá ocenění a podpora slavnostně předány v průběhu letošního roku, jakmile to epidemiologická situace dovolí.


O termínu slavnostního předání budeme včas informovat.


Srdečně gratulujeme!


Cena rektora UK:

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů


MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta

Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta


Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů


Mgr. Marie - Anna Hamanová, Filozofická fakulta

Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd


Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů


Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta

Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta


Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů


Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta


Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia


Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta

Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta


Mimořádná cena rektora UK:


Bc. Barbora Deutschová, Evangelická teologická fakulta

Dávid Kulišiak, 1. lékařská fakulta

Ondřej Blecha, 2. lékařská fakulta

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3. lékařská fakulta


Bolzanova cena:

Kategorie přírodovědná


RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“


Kategorie biomedicínská


Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. Lékařská fakulta): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“


Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů


Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“


Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK:


autorský tým projektu Nezapomeneme


členové týmu Charles University Innovations Prague, s.r.o. (Mgr. O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková).


Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin:


Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. Lékařské fakulty za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“);


doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa;


vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty za monografii Sluneční králové;


Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex.


Výzkumná podpora Donatio Universitatis Carolinae:


prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA z 1. Lékařské fakulty


prof. Miroslav Petříček, Dr. z Filozofické fakulty


prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty


prof. RNDr. Viktor Žárský, CSc. z Přírodovědecké fakulty


doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D. z Fakulty humanitních studií


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám