• Aktuality

Aktuality

7. dubna 2021

Vyhlášení grantové výzvy nadačního fondu UK

Nadační fond Univerzity Karlovy vyhlašuje dne 7. 4. 2021 při příležitosti výročí založení univerzity svou historicky první výzvu k zasílání žádostí o grantovou podporu:


Studenti proti pandemii


Cílem výzvy je podpořit studentské projekty zaměřené na zmírnění dopadů pandemie onemocnění COVID-19. V souladu s novým Strategickým záměrem Univerzity Karlovy, Etickým kodexem Univerzity Karlovy a vnitřními pravidly Nadačního fondu usilujeme vypsáním výzvy o podporu aktivit třetí role a posílení vzájemného respektu, sounáležitosti a solidarity v rámci univerzity.


Grantová výzva Studenti proti pandemii je financována z daru, který Nadačnímu fondu Univerzity Karlovy poskytla společnost GeneSpector s.r.o. založená dceřinou společností univerzity Charles University Innovations Prague, s.r.o. Oběma společnostem bychom chtěli touto formou vyslovit poděkování za podporu.


Bližší informace včetně kritérií hodnocení projektů a adresy, kam se obracet, naleznete v přiložené informační brožuře.


Příslušný odkaz na podání žádosti naleznete zde.


V případě, že se vám nedaří přihlásit se do formuláře (může vzniknout problem v rámci jednotlivých fakultních licencí), využijte tento záložní formulář.


Celková alokace výzvy je 1 000 000 korun.


Více informací na stránkách fondu www.nf.cuni.cz


Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám